Vergaderingen Ledenraad

Vergadering vrijdag 22 maart 2019
Agenda LR vergadering 22 mrt 2019
Bijlage 1a Voorstel benoemingsbesluit maart 2019
Bijlage 1b Rooster van aftreden Ledenraad NSIJP maart 2019
Bijlage 2a Notulen 18e Vergadering van de Ledenraad met het Bestuur van NSIJP 2018-11-23  en 2019 01 18
Bijlage 2b Bijlage bij notulen 18e vergadering Ledenraad - Presentatie aanpassing HH reglement
Bijlage 2c Bijlage bij notulen 18e vergadering Ledenraad- Beleidsplan 2019-2021
Bijlage 3a 2018 - Winst en verliesrekening
Bijlage 3b 2018 - Balans
Bijlage 3c 2018 - Veranderingen
Bijlage 3d 2018 - Kasstroomoverzicht
Bijlage 3e - Realisatie 2018 en definitieve begroting 2019
Bijlage 3f Toelichting op balans 2018
Bijlage 3g toelichting realisatie 2018
Bijlage 3h Toelichting-begroting-2019
Bijlage 3i Verslag kascommissie NSIJP 2018
Bijlage 4a beleidsplan NSIJP 2016-2018 -  evaluatie
Bijlage 4b Beleidsplan NSIJP 2019-2021
Bijlage 5 Voorstel herbenoeming Carla Kemme
Bijlage 6 Voorstel aanpassing HH reglement  maart 2019
Bijlage 7 Voorstel tot wijziging stalnamen reglement
Bijlage 9 Baanfaciliteiten NSIJP
Bijlage 10 Jaarverslagen 2018
Bijlage 10a Jaarverslag sport 2018
Bijlage 11 Memo ontwikkelingen begrazing

Vergadering 23 november 2018

Agenda vergadering 23 november 2018
Bijlage 1 Notulen 16e Ledenraad NSIJP 2018-03-23 en 2018-05-09
Bijlage 2 Notulen 17e Ledenraad NSIJP 2018-05-09
Bijlage 3 Actielijst maart-mei 2018
Bijlage 4a Voorlopige begroting 2019
Bijlage 4b Toelichting begroting 2018
Bijlage 5 Memo werkwijze budgetruimte
Bijlage 6 Tarieven 2019
Bijlage 7 Voorstel aanpassing HH reglement
Bijlage 8 Voorstel baanfaciliteiten
Bijlage 9 Voorstel benoeming bestuursleden
Bijlage 11a memo klachtenprocedure
Bijlage 11b NSIJP klachtenprocedure v2018
Bijlage 12a memo fokprogramma
Bijlage 12b definitief fokprogramma
Bijlage 13 tijdpad LR verkiezing maart 2019
bijlage 14 Rooster van aftreden Ledenraad NSIJP november 2018

 

Vergadering 23 maart 2018