Vergaderingen Ledenraad

Vergadering 23 november 2018

Agenda vergadering 23 november 2018
Bijlage 1 Notulen 16e Ledenraad NSIJP 2018-03-23 en 2018-05-09
Bijlage 2 Notulen 17e Ledenraad NSIJP 2018-05-09
Bijlage 3 Actielijst maart-mei 2018
Bijlage 4a Voorlopige begroting 2019
Bijlage 4b Toelichting begroting 2018
Bijlage 5 Memo werkwijze budgetruimte
Bijlage 6 Tarieven 2019
Bijlage 7 Voorstel aanpassing HH reglement
Bijlage 8 Voorstel baanfaciliteiten
Bijlage 9 Voorstel benoeming bestuursleden
Bijlage 11a memo klachtenprocedure
Bijlage 11b NSIJP klachtenprocedure v2018
Bijlage 12a memo fokprogramma
Bijlage 12b definitief fokprogramma
Bijlage 13 tijdpad LR verkiezing maart 2019
bijlage 14 Rooster van aftreden Ledenraad NSIJP november 2018

 

Vergadering 23 maart 2018