Reglementen

Nederland maakt, net als andere leden van de FEIF gebruik van dezelfde internationale regels, waaronder die voor deelname aan wedstrijden. Het FEIF-document voor de sport voor 2022 is hier te vinden (Engels). Een Engels-Nederlandse woordenlijst is hier te vinden.

De regels omvatten algemene gedragsregels, regels over het verloop van wedstrijden, proevenbeschrijvingen en regels over harnachement en hoefbeslag. Deze zijn allemaal in het bovenstaande document terug te vinden. 

Een belangrijke regel voor ruiters die aan evenementen deel willen nemen, is de regel over vaccinatie. De FEIF volgt hierin de FEI. (De tekst die in het document van de FEIF gevolgd wordt is bindend en aan onderstaande vertaling kunnen geen rechten worden ontleend.)

De regels van de FEI zijn: "Voor deelname aan wedstrijden en keuringen dient de (influenza)enting van het deelnemende paard niet ouder te zijn dan 6 maanden en 21 dagen. Een paard moet minimaal 7 dagen voor deelname zijn gevaccineerd."

Daarnaast gelden de volgende regels omtrent vaccinatie:

Het paard moet een correcte basisenting gehad hebben. Deze is als volgt: eerste vaccinatie, tweede vaccinatie (binnen 21 tot 92 dagen) en een derde vaccinatie binnen 7 maanden na de tweede vaccinatie. Daarna moet het paard minimaal jaarlijks (binnen een jaar na de laatste enting) geënt zijn. Indien dit niet het geval is, moet de basisenting herhaald worden.

Bovenstaande regels zijn de internationale regels, die uitgebreider zijn dan de regels die door andere hippische organisaties in Nederland worden gehanteerd

Alleen de enting tegen influenza is verplicht.