Ledenraad

De Ledenraad vertegenwoordigt binnen de vereniging de leden, jullie dus!

De Ledenraad heeft een aantal belangrijke taken, waaronder het vaststellen van het beleid van de vereniging, het beoordelen van het beleid zoals dat door bestuur en commissies wordt uitgevoerd, en het vaststellen van de daarbij behorende begroting.  Maar ook statutair heeft de Ledenraad een zware stem, zo kan de Ledenraad besluiten tot wijzigen van Statuten en Reglementen, of zelfs het ontbinden van de Vereniging.

Waar voorheen een ALV werd georganiseerd, is die rol nu toebedeeld aan de Ledenraad. Er zitten statutair 35 tot 40 leden van de vereniging in de Ledenraad. Minimaal tweemaal per jaar wordt overlegd, waarvan minimaal één keer met het bestuur. Met achterbanraadplegingen wordt contact gehouden met de achterban.

Het bijwonen van een Ledenraadsvergadering is voor alle leden mogelijk. Ook heb je als lid het spreekrecht om voorafgaand aan de Ledenraadsvergadering de Ledenraad toe te spreken, bijvoorbeeld over een actueel onderwerp.

Wil je inspreken in de Ledenraad? Dan moet je je uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden. Dat kan via ledenraad@nsijp.nl, waarbij je in je e-mail vermeld wat het onderwerp is van je inspraak en hoeveel tijd je verwacht nodig te hebben.

Kijk op de agenda voor de volgende Ledenraadsvergadering.

De verslagen van de Ledenraad zijn voor iedereen beschikbaar en staan onder vergaderingen ledenraad. 
Een vraag of opmerking voor de Ledenraad? Mail naar ledenraad@nsijp.nl.