Het NSIJP

Het NSIJP is een vereniging die liefhebbers van het IJslandse paard samen brengt. De variëteit in leden is groot, ze delen de passie voor het IJslandse paard. 

In 1959 is het NSIJP -toen de eerste IJslandse paarden naar Nederland werden geïmporteerd-  begonnen als stamboek en de vereniging is nu uitgegroeid tot dé organisatie voor iedereen die zich verbonden voelt met het IJslandse paard in Nederland. Het NSIJP telt ruim 2000 leden die samen meer dan 7000 paarden hebben ingeschreven. Het NSIJP is er voor jeugdruiters, recreatief rijdende ruiters, sportruiters van alle niveaus en natuurlijk fokkers en wil voor al deze IJslanderliefhebbers fungeren als het ontmoetings- en informatieplatform (fysiek en virtueel).

Het registreren van IJslandse paarden in Nederland en het voeren van een stamboekadministratie zijn vanwege de stamboekerkenning belangrijke taken. Het NSIJPkantoor verzorgt de stamboekadministratie die is ondergebracht in WorldFengur. Dit betekent dat alle IJslandse paarden in Nederland opgenomen zijn in de wereldwijde database.

Het NSIJP is aangesloten bij de FEIF, de internationale federatie voor het IJslandse paard. Voor sport en fokkerij gelden internationale standaarden, maar er is ruimte voor nationale invulling. Voor de fokkerij organiseert het NSIJP keuringen en voor sport ondersteunt het NSIJP wedstrijdorganisatoren bij de organisatie van wedstrijden en ziet toe op een goed verloop van de wedstrijden. Ook is er aandacht voor sportstimulering.

Verder organiseert het NSIJP jeugdactiviteiten, ondersteunt de ontwikkeling van recreatie-activiteiten en biedt – in beperkte mate – begrazingsmogelijkheden. Als laatste ondersteunt het NSIJP de opleidingen voor trainers, sport- en fokkerijjuryleden.