Educatie

De educatie-commissie van de vereniging verzorgt educatie voor zowel trainers/instructeurs voor IJslandse paarden als voor ruiters. Uitgebreide informatie over de opleidingen is bij Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) te vinden.

In de jaren 2002-2004 werd een competentieprofiel opgesteld voor trainers/instructeurs op verschillende niveaus. Het competentieprofiel is in 2006 overgenomen door de FEIF. Van 2004 tot 2015 werden de opleidingen voor trainers/instructeurs in samenwerking met NHB Deurne gerealiseerd. Vanaf 2015 worden de opleidingen samen met de KNHS verzorgd.

De instructeurs die hun opleiding hebben afgerond mogen lid worden van de VIT (Vereniging Instructeurs Trainers voor IJslandse paarden). De VIT is een zelfstandige vereniging. Om de kwaliteit te bewaken, worden de volgende zaken geregistreerd:

  • het behalen van het certificaat;
  • het volgen van voldoende bij- en nascholing;
  • de geldigheid van de BHV (BedrijfsHulpVerlening);
  • het voldoen aan minimum verzekeringseisen.

Op basis van het lidmaatschap van de VIT verleent het NSIJP erkenning als trainer/instructeur, hetgeen verbonden is aan vermelding op de FEIF-trainerslijst. Deze relatie tussen VIT en NSIJP is vastgelegd in een convenant. De VIT is dus niet verantwoordelijk voor de opleiding tot trainer/instructeur.