NSIJPkantoor

Het NSIJPkantoor verzorgt de volledige administratie van de vereniging.

De administratie van de vereniging betreft Ledenadminstratie, financiële administratie en de paardadminstratie en de bijbehorende evenementen. Daarnaast ondersteunt het NSIJPkantoor bij de begrazingen, het evenementensysteem en de website. Tenslotte is het NSIJPkantoor een belangrijke ondersteuning van het NSIJP-Bestuur.

Momenteel wordt het NSIJPkantoor gevormd door:

 Ettje Graafstra

 Wietske Lantinga

Contact opnemen met het NSIJPkantoor? Dat kan hier.