Sport-commissie

De sportcommissie heeft als taak het bevorderen van de IJslandersport. Om dit te bereiken ondersteunt de sportcommissie bij het organiseren van diverse wedstrijden en sport-gerelateerde activiteiten.

Momenteel wordt de commissie gevormd door:

Marina van de Bunt (voorzitter)
Arjen Heerema (sportcommissaris Bestuur)
Eva Drommel (Secretaris)
Menthe van Vierssen
Sara van Doesburg
Maryse Maier
Esmée Versteeg
Carolien de Lauwere

email: sportcie@nsijp.nl