Galop

Galop is een duidelijke drietakt gang. Galop kent twee varianten: de linkergalop en de rechtergalop.

In de linkergalop wordt eerst het rechterachterbeen neergezet. Dan volgen het linkerachterbeen en het rechtervoorbeen. De galoprol eindigt met het neerzetten van het linkervoorbeen. Dit is hetzelfde in de rechtergalop, maar dan wordt begonnen met het linkerachterbeen. De drietakt van deze gang resulteert in het bekende kataklop.