Begrazing

Begrazing heeft als taak het beheren van de begrazingsgebieden van de vereniging. In deze natuurgebieden kunnen jonge IJslanders kunnen opgroeien tot nuchtere, evenwichtige paarden.

Het NSIJPkantoor is verantwoordelijk voor de administratie rondom de begrazingen en zijn het contactpunt voor al je vragen rondom de begrazingen. Een bestuurslid is vanuit het bestuur betrokken bij Begrazingen. 

Het inschrijfformulier is te vinden onder documenten - begrazingen.