Bestuur

Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken, bereidt (samen met commissies en werkgroepen) beleid voor en zorgt voor de uitvoering daarvan. Het bestuur krijgt daarbij ondersteuning van het NSIJPkantoor.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, de ledenraad kiest de bestuursleden.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Rolf Dollevoet - Waarnemend voorzitter
Sjaak Smeeing - Waarnemend secretaris
Harm Akse - Tot 1 juli penningmeester, daarna waarnemend penningmeester
Arjen Heerema - Waarnemend sportcommissaris
Stella Timmerman - Jeugd
Thomas Grégoire - Stamboeksecretaris
Johan Lourens - Recreatie
Ellen Nouwens - Educatie
Vacature - Communicatie & Marketing

emailadres: bestuur@nsijp.nl