Bestuur

Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken, bereidt (samen met commissies en werkgroepen) beleid voor en zorgt voor de uitvoering daarvan. Het bestuur krijgt daarbij ondersteuning van het NSIJPkantoor.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, de ledenraad kiest de bestuursleden.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Henk van der Velde (Voorzitter)
Pieter de Gouw (Secretaris)
Harm Akse (Penningmeester)
Arjen Heerema (Sportcommissaris)
Thomas Grégoire (Stamboeksecretaris / Fokkerij)
Ellen Nouwens (Educatie)
Johan Lourens (Recreatie)
Stella Timmerman (Jeugd)

emailadres: bestuur@nsijp.nl