Bestuur

Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken, bereidt (samen met commissies en werkgroepen) beleid voor en zorgt voor de uitvoering daarvan. Het bestuur krijgt daarbij ondersteuning van het NSIJPkantoor.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, de ledenraad kiest de bestuursleden.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Bert den Uijl (Voorzitter en Sportcommissars)
Carla Kemme – Kroonsberg (Stamboeksecretaris / Fokkerij)
Ada Kramer (Educatie en Recreatie)
vacant (Penningmeester / Projecten)
Lieke van Poucke (Secretaris)
Stella Timmerman (Jeugd)