Het Verenigingsblad; IJP

Een belangrijk communicatiemiddel van de vereniging naar de leden is het verenigingsblad, de IJP (IJslandse Paarden). IJP biedt leden informatie over allerlei zaken rond het IJslands paard en de vereniging. 

De IJP is een uitgave van het NSIJP en verschijnt vier keer per jaar. De IJP-redactie levert, vaak in samenwerking met de leden van de vereniging, de inhoud van het blad. Het blad concentreert zich op achtergrondinformatie. Het NSIJP verspreidt actuele informatie voor leden via de website en/of de nieuwsbrieven.

De verspreiding van het blad is verbonden aan het lidmaatschap van het NSIJP. Niet-leden kunnen zich via het NSIJPkantoor abonneren of een los nummer van de IJP bestellen.