Recreatie-commissie

De recreatiecommissie heeft als taak het bevorderen van de recreatie rondom het IJslandse paard. Om dit te bereiken organiseren zij gedurende het jaar diverse activiteiten voor recreatieleden.

Momenteel wordt de commissie gevormd door:

Maria van Maurik (voorzitter)
Ada Kramer (contactpersoon Bestuur)
Tanja Casimir
Anneke van Staalduinen
Marian Berix