Fokkerij-commissie

Eén van de  doelen van het NSIJP is het bevorderen van de fokkerij van het IJslandse paard. De fokkerijcommissie (fokcie) adviseert hierin het bestuur en de stamboeksecretaris. Bijvoorbeeld, door het opstellen van een fokciebeleidsplan of het opstellen van de selectieprocedure voor het WK onderdeel fokkerij.

Tijdens de fokcievergaderingen bespreekt de fokcie allerlei fokkerij onderwerpen bijvoorbeeld naar aanleiding van verschenen (wetenschappelijke) artikelen. Daarnaast organiseert  fokcie jaarlijks diverse  activiteiten, zoals lezingen, fokkerij artikelen in de IJP en waar mogelijk cursussen.

 De commissie bestaat op dit moment uit:

Thomas Grégoire (stamboeksecretaris)
Bram van Steen (voorzitter)
Henk Peterse 
Tom Buijtelaar
Johanna Schultz
Kathleen Parel
Ingrid Weijers
Sarah Rijnboutt

Heb je leuke ideeën voor een activiteit, heb je suggesties, wil je een keer helpen of is er een fokkerijonderwerp dat je graag toegelicht wil zien, of heb je mogelijk interesse om lid te worden van de fokkerijcommissie laat het dan aan ons weten via fokkerij@nsijp.nl. Vragen stellen mag ook.

Soms krijgen we vragen zoals ‘welke hengst past bij mijn merrie’, denk er om dat de fokcie alleen in generieke termen adviezen kan afgeven.