Vergaderingen Ledenraad

Vergadering vrijdag 22 maart 2024
Agenda ledenraadsvergadering - 22 maart 2024
LR2a - verslag ledenraadsvergadering 24 november 2023 - concept
LR3a - benoemingsbesluit ledenraadsleden
LR3b - rooster van aftreden
B1 - Jaarrekening 2023
B1.1 - verslag kascommissie
B2 - Jaarverslagen 2023
B3.1 - Voordracht kandidaat bestuurslid - Rolf Dollevoet
B3.1 - Toelichting op kandidaatstelling - Rolf Dollevoet
B3.2 - Voordracht kandidaat bestuurslid - Sjaak Smeeing
B3.2 - Toelichting m.b.t. kandidaatstelling - Sjaak Smeeing
Stappenplan sportkader
B4 - Voorstel wijziging NK jeugd
B5 - Voorstel tot wijziging NWR
LR4 - Voorstel m.b.t. voorbereiding vergadering LR
Adviesvraag begrazing
LR5 - Klachtenprocedure  

 

 

Vergadering vrijdag 24 november 2023
Agenda ledenraadsvergadering - 24 november 2023
LR2A -verslag ledenraadsvergadering 31 maart 2023- concept
LR3 - verslag DB 
B2 - begroting 2024
B2.2 - toelichting begroting 2024 
B3 - tarievenlijst 2024
agendapunt 6 belegstuk 4A
LR4a - Rapport commissie Evaluatie WK begeleidingsteam
LR5 - DB - omgang binnen het NSIJP
B5- Toelichting evaluatie WK 2023
LR6 - Voorstel NSIJP - klachtenprocedure
B4 - statutenwijziging

 

Vergadering vrijdag 31 maart 2023
Agenda Ledenraadsvergadering  - 31 maart 2023 
LR2A  verslag 25 november 2022
LR 3A benoemingsbesluit- ledenraad-2023
LR 3B  rooster van aftreden per maart 2023
B1 - jaarrekening 2022
B1-1 verslag kascommissie
B2 - jaarverslagen 2022
B3 Leeswijzer Aanpassing Stamboekreglement
B3-1 Besluitvorming sperma onderzoek Utrecht
B3-2 Uit.voer.regl. Stamboekreglement Bestuur 5-6-2009, aan te passen versie
B3-3 Uit.voer.regl. Stamboekreglement Bestuur, versie 31 maart 2023
B4 Voordracht kandidaat bestuursleden
B4-1 Voordracht kandidaat-bestuurslid - deel 2
B5 Aanvraag subsidie verplicht extra jurylid 2023
B6-1 Toelichting op aanpassing tarievenlijst
B6-2 Tarieven 2023 incl. BTW definitief
LR9 benoeming redactieleden
LR -11 Klachtenprocedure, voorstel aanpassing

Vergadering vrijdag 25 november 2022

Voorlopige Agenda Ledenraadsvergadering 25-11-2022
2a, concept verslag LR 25 maart 2022
2b, concept verslag Ledenraad 2 mei 2022 
3. Actielijst LR 25-11-22
B1.1 - Begroting NSIJP 2023
B1.2 - Toelichting op begroting 2023
B2.1 - Tarieven 2023
B2.2 - Toelichting op de tarievenlijst
B3 - Voorstel Statutenwijziging
B4.1 - Beleidsplan 2023-2025 - Algemeen 
B4.2 - Beleidsplan 2023-2025 - Fokkerij 
B4.3 - Visie - Fokkerij 
B4.4 - Toelichting beleidsplan - Sport
B4.5 - Beleidsplan 2023-2025 - Jeugd 
B4.6 - Beleidsplan 2023-2025 - Recreatie 
B4.7 - Beleidsplan 2023-2025 - Educatie 
B5 - WK selectie en Teambegeleiding
B6 - Communicatie
B7 - Ruiters aanmerken als officials


Vergadering vrijdag 25 maart 2022

Agenda Vergadering Ledenraad NSIJP 25 maart 2022
Bijlage 3.1 Conceptverslag Vergadering van de Ledenraad met het Bestuur van NSIJP 26 11 21
Bijlage 3.2 Concept verslag Vergadering van de Ledenraad met het Bestuur van NSIJP 10-12-21
Bijlage 4.1 Overzicht nieuwe Ledenraadsleden per 25 maart 2022
Bijlage 6 - Jaarverslagen 2021
Bijlage 7 Beleidsplan 2022-2024
Bijlage 8.1  Balans en VW 2021 en begroting 2022
Bijlage 8.2 Toelichting op de jaarrekening 2021 en begroting 2022
Bijlage 8.3 verslag kascommissie over 2021
Bijlage 9.1 Tarieven 2022 - definitief
Bijlage 9.2 Toelichting verhoging inscharingskosten
Bijlage 11.1 Vacatures stamboeksecretaris en sportcommissaris
Bijlage 11.2 Voordracht bestuursleden
Bijlage 12 Plan van aanpak - automatisering NSIJP
Bijlage 13 Communicatie intern-extern voorheen PR commissie
Bijlage 14 Statutenwijziging
Bijlage 15 Koepelfokkerij
Bijlage 16.1 Klachtenprocedure, geschillencommissie en tuchtcommissie
Bijlage 16.2 NSIJP-geschillenregeling Fokkerijzaken
Bijlage 16.3 - Toelichting bij NSIJP-geschillenregeling Fokkerijzaken
Bijlage 17 Werkgroep Dierenwelzijn

Vervolg vergadering 26-11 op vrijdag 10 december 2021
Agenda vervolgvergadering 10 december 2021
Bijlage 9.3.C tekst oproep nieuwe LR leden  2022
brief van Marieke Boon ter kennisgeving

Vergadering vrijdag 26 november 2021
Agenda LR Vergadering 26 November 2021
Bijlage 2.0 Verslag gesprekken 
Bijlage 2.1 Aandachtspunten bestuur
Bijlage 2.2 Bestuursvacatures - herbenoeming
Bijlage 2.3 Bestuursvacatures
Bijlage 2.4 Inbreng Henk van der Velde c.s.
Bijlage 2.5 Persoonlijk bericht Ivo Cleuren 
Bijlage 2.6 Inbreng Toy Merx c.s.
Bijlage 2.7 Inbreng Ingrid Weijers c.s.
Bijlage 2.8 Eva Beun-Lekkerkerker c.s.
Bijlage 5 Benoeming Redactieleden - redactiereglement - webmasterreglement
Bijlage 6 Voorlopige begroting 2022
Bijlage 7 Tarieven 2022
Bijlage 9.1 Voorstel werven en inwerken nieuwe ledenraadsleden
Bijlage 9.2 Voorstel werven nieuwe leden film
Bijlage 9.3 Plan van Aanpak verkiezingen maart 2022
Bijlage 10 Communicatieplatform
Bijlage 11 Verslag Ledenraad 28 mei en 11 juni 2021

Vergadering vrijdag  28 mei en 11 juni 2021 (vervolg)
concept verslag online vergadering 28 mei en 11 juni 2021
agenda Ledenraad 11 juni 2021
agenda Ledenraad 28 mei 2021

verslagen vrijdag 26 maart 2021:

Concept verslag Ledenraad en bestuur 26 maart 2021
Presentatie PR ledenraad 26 maart 2021
document behorende bij spreekrecht

Vergadering vrijdag 26 maart 2021
Bijlage bij 1. Agenda Ledenraad 26 maart 2021
Bijlage bij 2. Benoemingsbesluit Ledenraad 2021 (voorlopig)
Bijlage bij 2. Rooster van Aftreden 2021 (voorlopig)
Bijlage bij 4. Verslag Vergadering 20 November 2020
Bijlage bij 6. Memo Financiële Stukken
Bijlage bij 6. Toelichting Jaarrekening en Balans 2020
Bijlage bij 6. Balans en VW 2020
Bijlage bij 6. Verslag Kascommissie 2020
Bijlage bij 6. Wijziging Statuten
Bijlage bij 7. Jaarverslagen 2020
Bijlage bij 8. Evaluatie Beleidsplan
Bijlage bij 9. Voordracht Bestuurskandidaten
Bijlage bij 10. PR Commissie

Vergadering vrijdag 20 november 2020
Agenda LR vergadering 20 november 2020
Bijlage 2 Notulen 20e Vergadering van de Ledenraad met het Bestuur van NSIJP-nov 2019
Bijlage 3 Isabella de Jong
Bijlage 4 Memo voorlopige begroting+tarieven NSIJP 2021
Bijlage 5 Voorlopige begroting NSIJP 2021
Bijlage 6 Toelichting voorlopige begroting 2021
Bijlage 7 Tarieven 2021
Bijlage 8 Voorstel verkiezingen maart 2021
Bijlage 9 Voorstel wijziging statuten


Vergadering vrijdag 27 maart 2020
Agenda LR vergadering 27 mrt 2020
Bijlage 1a benoemingsbesluit Ledenraad NSIJP maart 2020
Bijlage 1b Aangepast rooster van Aftreden na verkiezingen maart 2020
Bijlage 2 Notulen 20e Vergadering van de Ledenraad met het Bestuur van NSIJP-nov 2019
Bijlage 3a Memo aanbieding financiële stukken
Bijlage 3b balans en VW 2019
Bijlage 3c Toelichting op balans 2019
Bijlage 3d NSIJP_Toelichting_realisatie_2019
Bijlage 3e Toelichting_definitieve_begroting_2020
Bijlage 3f Verslag kascommissie
Bijlage 4 Evaluatie beleidsplan NSIJP februari 2020
Bijlage 5 Herverkiezing bestuursleden
bijlage 6 2020-2021 NWR aanpassing
Bijlage 7 Leerpunten WK 2019
Bijlage 8 NSIJP Jaarverslagen 2019

 

Vergadering vrijdag 22 november 2019
Agenda LR vergadering 22 nov 2019
Bijlage 1 Notulen 19e vergadering van de Ledenraad met het Bestuur
Bijlage 2a -  voorlopige begroting 2020
Bijlage 2b - memo voorlopige begroting
Bijlage 2c - Toelichting voorlopige begroting-2020
Bijlage 3 - Tarieven 2020
Bijlage 4 - Eindvoorstel baanfaciliteiten LR
Bijlage 5 - Convenant VIT-2019
Bijlage 6a Voorstel verkiezingen maart 2020
Bijlage 6b Concept rooster van aftreden nieuwe stijl
Bijlage 7 Ingekomen stuk Banen door Niek van Nunen
Bijlage 8 Inbreng Marina vd Bunt n.a.v. gesprek over WK met bestuur

 

 

Vergadering vrijdag 22 maart 2019
Agenda LR vergadering 22 mrt 2019
Bijlage 1a Voorstel benoemingsbesluit maart 2019
Bijlage 1b Rooster van aftreden Ledenraad NSIJP maart 2019
Bijlage 2a Notulen 18e Vergadering van de Ledenraad met het Bestuur van NSIJP 2018-11-23  en 2019 01 18
Bijlage 2b Bijlage bij notulen 18e vergadering Ledenraad - Presentatie aanpassing HH reglement
Bijlage 2c Bijlage bij notulen 18e vergadering Ledenraad- Beleidsplan 2019-2021
Bijlage 3a 2018 - Winst en verliesrekening
Bijlage 3b 2018 - Balans
Bijlage 3c 2018 - Veranderingen
Bijlage 3d 2018 - Kasstroomoverzicht
Bijlage 3e - Realisatie 2018 en definitieve begroting 2019
Bijlage 3f Toelichting op balans 2018
Bijlage 3g toelichting realisatie 2018
Bijlage 3h Toelichting-begroting-2019
Bijlage 3i Verslag kascommissie NSIJP 2018
Bijlage 4a beleidsplan NSIJP 2016-2018 -  evaluatie
Bijlage 4b Beleidsplan NSIJP 2019-2021
Bijlage 5 Voorstel herbenoeming Carla Kemme
Bijlage 6 Voorstel aanpassing HH reglement  maart 2019
Bijlage 7 Voorstel tot wijziging stalnamen reglement
Bijlage 9 Baanfaciliteiten NSIJP
Bijlage 10 Jaarverslagen 2018
Bijlage 10a Jaarverslag sport 2018
Bijlage 11 Memo ontwikkelingen begrazing

Vergadering 23 november 2018

Agenda vergadering 23 november 2018
Bijlage 1 Notulen 16e Ledenraad NSIJP 2018-03-23 en 2018-05-09
Bijlage 2 Notulen 17e Ledenraad NSIJP 2018-05-09
Bijlage 3 Actielijst maart-mei 2018
Bijlage 4a Voorlopige begroting 2019
Bijlage 4b Toelichting begroting 2018
Bijlage 5 Memo werkwijze budgetruimte
Bijlage 6 Tarieven 2019
Bijlage 7 Voorstel aanpassing HH reglement
Bijlage 8 Voorstel baanfaciliteiten
Bijlage 9 Voorstel benoeming bestuursleden
Bijlage 11a memo klachtenprocedure
Bijlage 11b NSIJP klachtenprocedure v2018
Bijlage 12a memo fokprogramma
Bijlage 12b definitief fokprogramma
Bijlage 13 tijdpad LR verkiezing maart 2019
bijlage 14 Rooster van aftreden Ledenraad NSIJP november 2018

 

Vergadering 23 maart 2018