Telgang

Telgang is een tweetakt gang. Net als in draf is een duidelijk zweefmoment aanwezig. In plaats van diagonale beenzetting (draf), wordt het laterale paar bewogen in telgang.

In telgang beweegt een IJslander twee benen aan een kant tegelijkertijd (tweetakt). Het linkervoor- en linkerachterbeen (het laterale benenpaar) gaan samen naar voren, gevolgd door een zweefmoment, waarna het rechtervoor- en rechterachterbeen naar voren gaan. Dit verschilt van draf, waar het diagonale benenpaar tegelijk naar voren gaat. Telgang is alleen gewenst op snel tempo. Sterker nog, telgang komt het beste tot zijn recht in het rentempo. In diverse telgangraces komt dit het beste tot uiting.

Klik op de foto om de video te bekijken!