Begrazingen

De vereniging vindt het belangrijk dat jonge paarden zo natuurlijk mogelijk kunnen opgroeien. Voldoende ruimte om te bewegen en soortgenoten zijn daarbij essentieel. Om dit te faciliteren voor haar leden, beheert de vereniging enkele begrazingsgebieden in (delen van) natuurgebieden. Hier hebben jonge paarden de gelegenheid hebben zich te ontwikkelen tot sterke en sociale paarden.

In de kuddes worden jonge paarden opgevoed door de andere paarden en leren zij de algemene omgangsregels die gelden in een kudde. Dit maakt veelal dat de jonge paarden opgroeien tot sociale dieren.

In een natuurgebied lopen de paarden veel, soms over ongelijke ondergrond. Hier worden zij sterk van en leren de jonge paarden hoe zij hun voeten moeten neerzetten om hun evenwicht te houden. Dit komt later hun opleiding tot rijpaard ten goede.

In de begrazingsgebieden krijgen de jonge paarden volop de gelegenheid om uit te groeien tot sterke, sociale, volwassen paarden, die klaar zijn om aan het werk te gaan.