Keuringen

Om de waarde voor fokkerij en bijvoorbeeld sport van het IJslandse paard te schatten, worden er verschillende keuringen georganiseerd. Tijdens de keuring beoordeelt de jury zowel de bouw van het paard (het exterieur) de gangen als het karakter van het paard.

Het idee is dat er alleen met de beste paarden wordt doorgefokt (selectie) om het ras te verbeteren. Vooral voor hengsten is de keuring belangrijk omdat zij veel nakomelingen kunnen krijgen. In de relatief kleinschalige fokkerij in Nederland gaat het bij merries vooral om de goede punten in exterieur en gangen en ook minder goede punten van je paard te leren kennen zodat je de juiste hengst bij je merrie kan zoeken. Een beoordeling door een deskundige fokjury kan je daar veel over vertellen.

Tijdens keuringen gelden de regels, die zijn opgenomen in de reglementen. Het is aan te bevelen deze goed door te lezen voordat je je paard aanbiedt voor een keuring. Hoe de beoordeling van het exterieur en van de verrichtingen tijdens een keuring tot stand komt lees je daar.

Zowel hengsten, ruinen, merries als veulens kunnen gekeurd worden. Er zijn keuringen aan de hand en keuringen onder het zadel, afhankelijk van de leeftijd, het geslacht en opleidingsgraad van het paard. Een voorbrenger stelt het paard voor tijdens een keuring. Dat mag een professionele trainer-voorbrenger zijn maar kan je ook zelf zijn. Het voorstellen en rijden van een keuring is een sport op zich!

Hengsten kunnen in het jaar dat zij de leeftijd van 3 of 4 bereiken aan de hand gekeurd worden tijdens de zogenaamde jonge hengstenkeuring in het voorjaar. Jonge hengsten kunnen voor de duur van 1 jaar voor de dekdienst worden goedgekeurd. Oudere hengsten en ruinen (vanaf het jaar dat zij 5 worden) worden gekeurd onder het zadel. Raadpleeg voor de regels die gelden om goedkeuring voor de dekdienst te krijgen voor 3 en 4 jarige hengsten en oudere hengsten (onbeperkt) de keuringsreglementen.