Fokkerij

De vereniging heeft als doel het bevorderen van de IJslandersport. De fokkerij-commissie speelt hierin een belangrijke rol. De vereniging organiseert jaarlijks diverse keuringen, naast andere fok-gerelateerde activiteiten. 

Alle IJslandse paarden worden geregistreerd in een stamboek. WorldFengur is het overkoepelende stamboek voor IJslandse paarden. In Nederland regelt het NSIJPkantoor inschrijving in WorldFengur, maar ook eventuele wijzigingen, zoals castratie of overlijden. Om het stamboek zo goed mogelijk up-to-date te houden, is het dan ook noodzakelijk dat wijzigingen worden doorgegeven aan het stamboekbureau.  

Om de kwaliteit van het IJslandse paard te toetsen worden er verschillende keuringen georganiseerd. Tijdens de keuring wordt zowel het exterieur (uiterlijk) als het karakter van het paard beoordeeld. Meer over de keuringen lees je hier.