Nog meer over I&R

14-03-2021

Twee maart jl gaf RVO een online voorlichting speciaal voor stamboeken. Dus heb ik mij ingeschreven, al mijn werkafspraken afgezegd en 2 uur vrij genomen om te luisteren naar de op hand zijnde veranderingen als gevolg van de Europese diergezondheidswetgeving (Animal Health Law; AHL). Niet alleen staan er voor paardeneigenaren en paardenhouders veranderingen op stapel, ook ten aanzien van de uitgifte van paspoorten staat één en ander aan veranderingen in de wacht. Verordening paardenpaspoort, waarin is geregeld dat stamboeken paardenpaspoorten mogen uitgeven, wordt vervangen door een nieuwe verordening. Deze nieuwe verordening is nog niet aangenomen maar zou ook al 21 april van kracht moeten worden, én was op het moment van de RVO voorlichting onderwerp van een EU-consultatie. In een EU-consultatie kunnen belanghebbenden gedurende een korte periode hun bezwaren, steun of commentaren indienen. Het was fraai (en dat is een eufemisme) dat RVO de stamboeken met nog 2 dagen te gaan de juiste link wist door te sturen. Nou ja in ieder geval nog een beetje tijd om er wat van te vinden! Want, over de concept verordening waarin in de regels staan voor paardenhouders en traceerbaarheid van paarden (Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2035) heeft RVO de stamboeken, en ons als paardeneigenaren of -houders nooit geïnformeerd.

Het is frustrerend, maar inderdaad tijdens de RVO voorlichting werd bevestigd dat naast de registratie van paardenhouderijen en de permanente verblijfplaats van het paard in de RVO database, de lokale administratie voor de paardenhouder verplicht wordt. Niet het bijhouden van elke buitenrit, maar wel het bijhouden van een administratie als een paard 24 uur of langer op een andere locatie staat. De registratieplicht is voor de houder van de locatie. Je mag als houder van de locatie zelf bepalen hoe je de registratie doet, maar je moet deze administratie wel 3 jaar lang bewaren en kunnen tonen. Neem dit serieus, ga goed na of de manier waarop je je administratie bij houdt tijdsbestendig is. Verlies van telefoon of nat worden van een schriftje is geen argument waar de controlerende autoriteiten van onder de indruk zullen zijn. Ook ik zal straks als paardenhouder een administratie moeten bijhouden, voor mijn eigen paarden maar óók voor het paard van een andere eigenaar dat in mijn wei staat. Ik zit zelf te denken aan een logboekje met harde kaft, verpakt in plastic, waar ikzelf en mijn weidegenoot (of ik als ze het whatsappen) noteren waar we met onze paarden heen gaan. En nee, de privacywetgeving biedt geen soelaas, want er is een wettelijke grondslag om de gegevens te noteren.

RVO vertelde ook dat registreren van paardenhouders (het aanvragen van een UBN) al mogelijk is sinds begin februari, maar dat ze het nog niet publiek maken om overbelasting van hun ICT-systemen te voorkomen. UBN, uniek bedrijfsnummer, belachelijke naam natuurlijk, want hoeveel van ons hebben een berdrijf. Maar, omdat ik al ooit voor schapen een registratie had ingediend dacht ik, ik ga het gewoon proberen. Verbazingwekkend, 9 jaar na het opheffen van mijn schapen UBN wist ‘mijn RVO’ (nou écht niet ‘mijn’) nog wie ik was, en mijn burger servicenummer erbij. A la, ik ben nu officieel paardenhouder, maar het was nog niet mogelijk om paarden op mijn UBN te registreren. Hier lees je meer: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/dierlocatie-ubn-registreren-en-wijzigen. Het registreren van de huispercelen kon wel, maar was lastiger. Véél lastiger. Té lastig om er hier op in te gaan. Ik wens jullie succes, en vooral véél bellen (https://www.rvo.nl/over-ons/contact).

Maar terugkomend op de voorlichting. Twee uur vrij nemen was eigenlijk niet genoeg. Na de concept verordening te hebben doorgeworsteld en ook de al aanwezige 11 commentaren van andere belanghebbenden, alsnog vóór de sluitingsdatum, namens NSIJP en alle leden heb ik onze bezwaren weten in te dienen. Het bezwaar betrof het aanvragen van een paspoort. Dat zou volgens deze verordening-in-wording alleen nog mogen worden gedaan door de houder van het paard. Dus als je als fokker je drachtige merrie bij iemand anders hebt staan dan mag je volgens deze concept verordening niet meer zelf het paspoort voor je eigen gefokte veulen mogen aanvragen. Ook is met deze concept verordening niet gegarandeerd dat stamboeken paspoorten mogen blijven uitgeven. RVO gaf aan de paspoortuitgifte niet te willen veranderen. Maar ja, als de verordening de mogelijk geeft de paspoortuitgifte bij de stamboeken weg te halen, welke garanties hebben we dan nog? Uiteindelijk wisten circa 60 organisaties, veel stamboeken, nog juist voor de sluiting bezwaar in te dienen. Hier kan je ze allemaal lezen: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11855-Laying-down-rules-on-equine-passports. Nu maar hopen dat de Europese Commissie ontvankelijk is voor alle bezwaren. Maar ik ben niet optimistisch, de AHL is een feit en alle gedelegeerde en implementerende wetgeving is net een rijdende trein, die houdt je ook niet meer tegen.

De implementerende maatregelen zullen ook nog in nationale Nederlandse wetgeving worden opgenomen. De wet I&R dieren zal vast worden aangepast of vervangen. RVO heeft aangegeven dat daar een nationale (Nederlandse) online raadpleging over komt én dat ze de stamboeken daarover vooraf zullen inlichten.

Nu biedt de AHL de mogelijkheid voor lidstaten om risico gebaseerd af te wijken van bepaalde informatie verplichtingen (AHL, artikel 102, lid 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:084:FULL&from=EN). Er gloort nog ergens een klein lichtpuntje, zo lijkt het. Dus houdt overheid.nl en de consultaties (https://www.internetconsultatie.nl/) goed in de gaten. Ook particuliere belanghebbende kunnen hun visie en eventuele bezwaren kenbaar maken. Zodra we wat weten zullen we dat op de website vermelden, maar weet jij al iets laat het ons dan weten! Samen kunnen we méér bereiken.

Wordt vervolgd…
Carla Kemme, Stamboeksecretaris

 

 

 

 

Geschreven door Carla Kemme, Stamboeksecretaris