Nieuwe regels registratie van paarden

18-02-2021

Door Carla Kemme-Kroonsberg
Bestuurslid en lid Fokkerijcommissie NSIJP

Veel media berichtten er al over. Een artikel van LTO van 6 oktober 2020 werd veelvuldig geciteerd als bron. In dit artikel werd aangegeven dat een ondernemer in de eigen lokale administratie tijdelijke verplaatsingen bij moet houden als een paard bijvoorbeeld op een buitenrit gaat, buiten de deur traint of op wedstrijd gaat. Zeer alarmerende berichtgeving, want wie is er nu de ‘ondernemer’ en de verantwoordelijke als je bijvoorbeeld gezamenlijk én de paarden verzorgd én de wei pacht waar de paarden staan. En is die administratie bijhouden wel praktisch uitvoerbaar. Maar belangrijker, klopt het wel helemaal wat LTO schreef. Ik licht het hieronder graag toe. 

Wat kan het NSIJP vertellen over de nieuwe regels voor registratie van de paarden?

De nieuwe regels komen voort uit de EU Verordening Diergezondheidswetgeving. Er zijn nog geen Nederlandse regels of voornemens tot invulling via Nederlandse wetgeving bekent gemaakt. Het NSIJP heeft nog geen enkel officieel schrijven van de overheid of RVO ontvangen over de nieuwe regels.

Is deze Verordening onzin?

Nee, natuurlijk niet. Overdraagbare dierziekten kunnen ernstige gevolgen hebben voor dieren, in ons geval paarden, de volksgezondheid en de voedselveiligheid. Deze Verordening probeert in beginsel maatregelen mogelijk te maken die nodig zijn om verwoestend effecten van dierziekten voor dieren, houders van dieren en de economie te beperken of te voorkomen.

Moet je je straks als eigenaar van een (pension)stalling of eigenaar of hoofdhuurder van een landje waar paarden staan gestald je registreren?

Ja.  Volgens de Verordening moet je als exploitant (met deze term geeft de Verordening het aan) wanneer er paarden op jouw terrein, weiland of stalling staan deze inrichting (alweer een term uit de Verordening) registreren. Daarbij moet je door de overheid nader te bepaalde specifieke zaken vermelden over het soort faciliteiten die je hebt. Maar de overheid wil waarschijnlijk vooral weten hoeveel paarden er maximaal op jouw locatie staan.

“Ik heb de berichten gelezen van LTO die aangeven dat in het kader van de nieuwe “I&R’ regels iedere paardenhouder buitenritten moet registreren in een lokale administratie”. Klopt dat?

Als je je verdiept in de wetgeving die de nieuwe regels voorschrijft (de Verordening Diergezondheidswetgeving) dan leer je dat registratie van tijdelijke afwezigheid van het paard (bijv tijdens buitenritten) in geen enkel onderdeel van deze Verordening voor paarden vereist is. LTO heeft in een aantal vervolg berichten deze vermeende eis voor een lokale administratie duidelijk afgezwakt.

Ook al lijkt het niet expliciet in de Verordening Diergezondheidswetgeving te staan, waarschijnlijk wil de overheid in het kader van traceerbaarheid van dierziekten graag weten waar en welke paarden met elkaar in contact zijn geweest. Wat de wettelijke basis is voor het LTO bericht, hoe deze overheidswens verder uitpakt voor paarden en wat er al achter de schermen besproken is en met wie, is niet duidelijk.

Moet je straks op elke buitenrit je paardenpaspoort meenemen??

Nee, dat is in Nederland nu niet zo. In de Verordening Diergezondheidswetgeving staat hierover ook helemaal niks (nieuws of extra’s) vermeld.

Wel is er al een hele tijd de Verordening paardenpaspoort van kracht die regelt dat als je paard op transport gaat het paardenpaspoort mee moet en de identificatie (chip, omschrijving etc) van het paard moet kloppen met het paspoort. Dus op buienrit op de parkeerplaats bij de trailer, ja dan moet je wel het paardenpaspoort kunnen tonen.

Maar, de Verordening paardenpaspoort biedt de overheid de mogelijkheid een smart card in te voeren. Mocht de overheid identificatie van het paard tijdens buitenritten gaan vereisen, dan ligt invoering van de smart card voor de hand. Met een smart card staan de gegevens van het paard en paspoort digitaal op een kaartje dat je gemakkelijk (samen met je eigen ID-kaart) in je zak steekt. Maar zoals gezegd dit is geen ‘nieuwe regel’ die voortkomt uit de Verordening Diergezondheidswetgeving en als paspoort uitgevende instantie heeft NSIJP ook geen enkel geluid binnengekregen dat voor het paard een identificatieplicht tijdens buitenritten zal worden ingevoerd per 21 april 2021.

Moet straks voor elk paard de locatie, waar het paard normaal staat, geregistreerd worden?

Ja. Voor elk paard dat permanent in Nederland verblijft moet straks geregistreerd staan waar het normaal gestald staat. Waarschijnlijk wordt de eigenaar voor deze registratie verantwoordelijk, maar dat is nog niet helemaal duidelijk.

Op dit moment is de registratie van de gegevens van de aanvrager van het paardenpaspoort of aanvrager van de registratie van het paspoort van een importpaard in de overheids- (RVO-) databank al verplicht. Registratie van de gegevens van de houder van het paard nog niet. Maar wanner eigenaar en houder dezelfde zijn, is er straks wel sprake van een verandering.

Nu is er de mogelijkheid om paarden bijvoorbeeld voor wedstrijden of fokkerij gedurende 90 dagen elders onder te brengen zonder deze verplaatsing te registreren in de nationale databank paardenpaspoort. Maar of dit in het kader van traceerbaarheid van dierziekten standhoudt is nog niet duidelijk. We kunnen alleen speculeren over de gevolgen van de Verordening Diergezondheidswetgeving voor dit onderdeel.

Gaat registreren in een nieuwe overheidsdatabank van locaties waar paarden gehouden worden  en van het paard op een locatie geld kosten?

Ja, reken daar wel op!
De registratie van een locatie waar paarden gehouden worden door de exploitant van die locatie gaat zeker geld kosten. Jaarlijkse kosten, maar ook kosten voor aan en afmelden van een locatie. Ook de registratie als verantwoordelijke (waarschijnlijk de paardeneigenaar) en de gebruikelijke locatie waar het paard verblijft, gaat kosten mee brengen in de vorm van een jaarlijkse bijdrage aan de databank. Maar ook voor elke verandering zullen kosten in rekening worden gebracht. Althans dat is de verwachting op basis van wat er nu gangbaar is bij de registratie, identificatie en locatie registratie van bijvoorbeeld schapen en geiten.

Om een voorzichtig idee te krijgen kan je deze link raadplegen.
Houdt er rekening mee dat deze tarieven voor paarden, als potentiële melkkoe, hoger kunnen gaan uitvallen.