Keuringstraject met Þórður Þorgeirsson

12-03-2021
Keuringstraject met Þórður Þorgeirsson
Het NSIJP ondersteunt dit jaar een particulier geïnitieerd traject om de fokkerij in Nederland te ondersteunen. Inmiddels is een flink aantal paarden geschikt bevonden voor deelname, maar er is nog ruimte voor enkele aanmeldingen. Wil jij je paard door Þórður op de keuring laten voorbrengen? Dan kun je je tot en met 22 maart nog aanmelden voor deelname aan de 2e intakedag op 2 april in Hazerswoude-Dorp. Neem hiervoor contact op met keuringstraject@nsijp.nl. Na 22 maart zullen de eventueel overgebleven plekken ingevuld worden met mensen op de wachtlijst die niet het gehele traject willen doorlopen. Zij kunnen dan op de intakedag een indruk krijgen van Þórður hoe het paard ervoor staat.  

We hebben gesproken met een van de initiatiefnemers, Bram van Steen naar aanleiding van de eerste intakedag op 26 februari.

Kun je vertellen waarom het NSIJP keuringstraject is opgezet?  
Het NSIJP keuringstraject is opgezet om NSIJP-leden de kans te geven hun paard door een topruiter voor te laten stellen op de keuring onder het zadel. We hadden de overtuiging dat er heel veel leuke paarden in Nederland zijn en de fokkerij erg leeft binnen onze vereniging, maar dat de drempel om zelf naar een keuring te gaan of om op eigen initiatief naar een buitenlandse topruiter te gaan voor veel leden vaak te groot is. Dus toen ontstond het idee om zo’n topruiter naar Nederland te halen. Dat is Þórður Þorgeirsson geworden. 
 
Waarom hebben jullie voor Þórður Þorgeirsson gekozen?  
We hebben voor Þórður gekozen omdat hij een levende legende op de keuringsbaan is. Er is niemand ter wereld die zoveel paarden met zulke goede resultaten heeft voorgesteld, en dat ook al tientallen jaren. Hij heeft meerdere paarden met 10 voor tölt of telgang voorgesteld en een aantal van de hoogst gekeurde paarden ter wereld zijn door hem voorgesteld. Bovendien hebben een aantal van de initiatiefnemers van dit traject goede ervaringen met hem. Daarbij woont hij in Duitsland, wat het met COVID in het achterhoofd wat zekerder maakt dan een trainer uit IJsland. 
Hoe ziet het traject er precies uit? 
Het traject bestaat uit een intake en uit de keuringsweek. Tijdens de intake probeert Þórður de paarden en beoordeelt hij of ze geschikt zijn om voorgesteld te worden. Als de paarden geschikt bevonden zijn, dan komen een week voorafgaand aan de keuring opnieuw bijeen. Þórður zal de paarden in die week trainen om ze zo goed mogelijk te leren kennen en om de laatste puntjes op de i te zetten. Vervolgens zal hij de paarden voorstellen op de Nederlandse keuring die 29 en 30 mei gehouden wordt. We hebben ook verschillende aanmeldingen gehad voor andere vormen van begeleiding richting de FIZO keuring en we begrijpen heel goed dat verschillende ruiters verschillende wensen hebben. Het is duidelijk dat er veel animo is voor de fokkerij en dat er veel behoefte is aan een goede begeleiding, erg mooi om te merken. Om het traject haalbaar te maken is vanaf het begin echter ingezet op een minimaal aantal paarden die volledig dit traject doorlopen. We zijn ontzettend blij met zoveel enthousiasme en zullen bij voldoende deelname proberen andere wensen waar mogelijk te faciliteren.  
                 
Waar vindt het traject en de keuring plaats? 
De intake en de keuring vinden plaats bij stoeterij Álftakot van de familie Hoogenboom in Hazerswoude-dorp. Deze locatie is helemaal ingericht op het houden van een keuring onder het zadel. Er is een gloednieuwe keuringsbaan aangelegd die aan alle moderne eisen voldoet, ze hebben een prachtige binnenbak voor de exterieurkeuring en ruime stallen voor de paarden. Naar ons idee is deze locatie dan ook een van de grote pluspunten van het traject. De paarden hoeven zo niet naar een keuring (ver) in het buitenland te reizen en kennen het terrein en de baan. Dat maakt het mogelijk om optimale omstandigheden te creëren voor de topprestatie die van de paarden gevraagd wordt.  
 
Door wie wordt de keuring georganiseerd? 
De keuring wordt georganiseerd door het NSIJP, in samenwerking met de familie Hoogenboom. Het keuringstraject is een NSIJP traject dat door een aantal enthousiastelingen georganiseerd wordt. De organisatie van de keuring staat in principe los van het traject, maar we zullen natuurlijk nauw betrokken zijn en helpen waar nodig.  
Hoe was de intake-dag? 
We hebben de eerste intake inmiddels achter de rug en deze dag was - met strenge inachtneming van de COVID-richtlijnen - een groot succes. De eigenaren van de paarden waren vol lof over de kennis, kunde en het enthousiasme van Þórður en omgekeerd was Þórður blij verrast met de kwaliteit van de paarden en erg onder de indruk van de locatie. Er zijn inmiddels 10 paarden geschikt bevonden om door hem voorgesteld te worden, en daarnaast zijn er nog een aantal paarden die met wat maanden training ook een goede kans maken. Onder de deelnemers zijn een aantal Nederlands gefokte hengsten en merries, en ook een aantal op IJsland geboren maar door Nederlanders gefokte paarden. 
 
En hoe gaat het traject nu verder? 
De volgende stap in het traject zal de tweede intake zijn. Daar zullen de geselecteerde paarden opnieuw door Þórður geprobeerd worden om de voortgang te monitoren en om te zien waar nog wat te winnen is. Bovendien is dit de gelegenheid voor de paarden waarover Þórður nog niet helemaal zeker was om zich nog een keer te laten zien en eventueel alsnog opgenomen te worden in het traject. Na deze tweede intake zullen we de balans opmaken en beslissen welke paarden tijdens de keuring van 29 en 30 mei door Þórður kunnen worden voorgesteld.  

Is het mogelijk om te komen kijken? 
Bij de tweede intake kunnen we vanwege COVID helaas geen toeschouwers toelaten. We hopen van harte dat de situatie ten tijde van de keuring (eind mei) positief veranderd is, want daar zien we natuurlijk het liefst zo veel mogelijk publiek verschijnen.  

De FEIF keuring onder het zadel vindt plaats op 29 en 30 mei in Hazerswoude-dorp. Als je niet meedoet aan dit traject ben je natuurlijk alsnog van harte uitgenodigd om je paard zelf of door een andere trainer op deze keuring te laten voorstellen. Het NSIJP ziet graag zo veel mogelijk paarden op de keuring, om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de populatie IJslanders in Nederland. Meer informatie over de keuring kan je vinden op www.nsijp.nl
Geschreven door Interview met Bram van Steen door Els Corstens