slideshow 1

Impressie van de Jonge Hengstenkeuring

Niet minder dan 14 jonge hengsten maakten op zaterdag 22 april hun opwachting op het KNHS centrum in Ermelo, zes 3-jarige en acht 4-jarige; vier daarvan waren in 2016 als driejarige reeds gekeurd. De complete exterieur uitslagen zijn terug te vinden in Worldfengur en de jury, bestaande uit Valberg Sigfússon en Tom Buijtelaar beoordeelde het exterieur van de paarden volgens de FIZO normen, terwijl voor het verrichtingendeel de jury werd uitgebreid met Arielle Withaar.

Estafette/Relay-rit van Enschede naar Oirschot van zaterdag 29 juli t/m zondag 6 augustus 2017

Het is een traditie dat er vanaf de locatie van de vorige WK gereden wordt naar de huidige WK-locatie. * Dit jaar van Herning in Denemarken naar Oirschot.
Na de vorige WK in Oirschot reden er 2 jaar later mensen van de Breidablik naar Zwitserland!

Chef de Mission WK 2017

In de afgelopen twee weken hebben Lieke van Poucke, penningmeester en vice voorzitter, en Sytske Casimir, voorzitter, namens het bestuur gesprekken gevoerd met twee kandidaten voor de functie van Chef de Mission. In het selectieproces heeft het bestuur met vier personen overlegd, het vijfde bestuurslid, Eva Beun had zich vanwege een persoonlijke connectie met een van de kandidaten teruggetrokken uit het proces, zij is pas na de benoeming over de uitkomst geïnformeerd. 

Controles op ongeoorloofde middelen gedurende seizoen 2017

FEI Clean sport
Controles op ongeoorloofde middelen gedurende seizoen 2017

Voor de controles op ongeoorloofde middelen heeft het NSIJP sinds 2015 samenwerking gezocht met de KNHS.  Via de KNHS komen er op verschillende wedstrijden gedurende het seizoen (onafhankelijke) controlerende dierenartsen om de testen uit te voeren.

Ook in 2017 zullen op verschillende wedstrijden steekproefsgewijs testen worden uitgevoerd.

Definitieve selectieprocedure sport

Zoals op 17 maart gepubliceerd heeft er een correctie plaats gevonden op de selectieprocedure sport.

De definitieve versie is hier terug te vinden.

 

Start wedstrijdseizoen 2017

Op 1 april gaat het nieuwe wedstrijdseizoen van start en vanaf dat moment gelden ook de regels en reglementen van 2017. Deze vindt u hier terug.

Wij wensen alle ruiters veel succes en plezier op de komende wedstrijden.

NK 2017

Proeven

Sport A: T1, T2, V1, F1

Sport B: T3, V2, F2, T4

Telgangonderdelen: P1, P2, P3, PP1

 

Deelname

Sport A

Voor deelname aan de sport A proeven gelden de drempels van het Nederlands wedstrijdreglement.

 

Sport B (prestatieklasse 2 t/m 4)

IJslandse naam voor uw veulen - Verplicht 2017.

Bron: 
stamboekbureau en stamboeksecretaris

Nieuwe regel

De eerste veulens zijn alweer geboren. Om een veulen in WorldFengur te kunnen registreren moet het veulen een IJslandse voornaam hebben.

NSIJP leden enquête

Naar aanleiding van de commissie functioneren NSIJP is in 2008 een notitie opgesteld naar aanleiding waarvan de statuten gewijzigd zijn daarbij is de algemene ledenvergadering vervangen door een ledenraad ingesteld. Op dat moment is ook besloten de nieuwe structuur na een aantal jaar te evalueren.

Het is inmiddels tijd voor deze evaluatie.

Lid worden Gezondheid Eigendom 2015 Gerda's WK-Blog FEIF Uitslagen Organisaties Youth Cup 2016 Jeugdcommissie Foto van de Week Rijden Openbaar De Lokker Vergaderingen Vereniging Stamboekbureau Onkosten 2014 Informatie over deelname Competentieprofielen / Competentiematrix Markiezaat Youthcup 2016 Verzorging Vergaderingen Vrijwilligers / Volunteers Op naam zetten Educatie (opleiding) Uitscharen Reglementen Keuringen doping ongeoorloofde middelen wedstrijdseizoen 2015 FEI clean sport Tijdschema / Timetable Statuten en reglementen Nieuwsbrief Jaarverslagen en beleidsplannen Digitale uitgaven WK 2015 2013 Juryleden / Judges WorldFengur Documenten Financiële verantwoording Leergangen Statiegeld Leden Recreatie WK-werkgroep Formulieren begrazing Fokjurykader Stamboeken Begrazingsgebieden prestatatieklasses Uitslagen 2016 2016 Actueel 2009 WK Verslagen Regionale Contactpersonen Proeven 2008 Verslagen Sport, Recreatie en Educatie Het IJslandse Paard De Pen Het evenement Sport Controle en toezicht Hengsten WK 2011 Controles Overschrijven prestatatie klasse Informatie en aanmelding Fokkerijnieuws Sportjurykader Erkenning van Verworven Competenties (EVC) De Groesplaat Begrazing Hengsten Uitslagen Inschrijven Verslagen Voor leden VIT Uitslagen Formulieren Reglementen Ode aan Begrazing Merries Youth Cup/Youth Camp PR-commissie Vaccinatie Begrazing nieuws / Actueel Bestuur Trainers / Instructors Fokkerijcommissie Gangen Fokkerij Administratie Uitslagen 2014 Regionale rijverenigingen Veel gestelde vragen Stalnaam WK 2013 Educatiecommissie Statuten Instructie (VIT) Fokjurykader Informatie / Information Uitslagen 2015 Uitslagen 2017 WK 2017 Sportcommissie 2012 Inscharen 2010 Jeugd Verenigingsblad Ledenraad Foto's Deelnemers / Participant 2011 Reglementen Werkgroep Begrazingen NSIJP-Kader Begrazing/Opfok