slideshow 1

Update NSIJP logo wedstrijd

Bron: 
bestuur

Inmiddels hebben we 98 logo's ontvangen (let op dat zijn geen 98 unieke logo's - soms plaatst een ontwerper meerdere variaties). Van deze logo’s zijn een aantal niet relevant voor ons stamboek (bijvoorbeeld een plaatje met een paard van een ander ras), een aantal niet echt wat we denken te zoeken en een aantal logo’s zijn erg aansprekend. De keuze wordt gelukkig steeds lastiger. 

De commissie van drie uit het bestuur geeft de ontwerpers zo snel mogelijk feedback op wat meer en minder aanspreekt, vaak komt daarop een nieuw ontwerp. 

"HET KLOKHUIS" over IJslanders

Op 11 november a.s. zendt HET KLOKHUIS om 18.25 uur via Nederland 3 een aflevering uit die geheel is gewijd aan IJslandse Paarden en is opgenomen in Nederland. Al vorig jaar rond deze tijd opgenomen en nu dan eindelijk ook te zien.

Verslag Fokkerij Event 2016

Bron: 
Ingrid Weijers
Kampioen Vír frá Lálendi (foto: Krijn Buijtelaar)
Kampioen Vír frá Lálendi (foto: Krijn Buijtelaar)

Na een uitstapje naar Emmeloord in 2015, dit jaar weer op het vertrouwde adres in Ermelo, en ook alweer het 8e Fokkerij Event. Negentwintig veulens (althans hun fokkers en eigenaren) met allemaal een score van 7,90 of hoger hadden hiervoor een uitnodiging ontvangen en uiteindelijk hebben 14 daarvan gebruik gemaakt. Negen merrieveulens en vijf hengstveulens waren naar Ermelo getogen, twee daarvan zelfs helemaal vanuit Duitsland en België en een enkeling niet dan na de nodige (overredings)kracht.

Wedstrijd voor het ontwerpen van nieuw logo NSIJP

Al enige tijd geleden schreef het NSIJP een wedstrijd uit om tot een nieuw logo te komen. Het paardje dat al lange tijd met ons meegetölt heeft, is inmiddels qua vormgeving toch wel verouderd. Daarop kregen wij slechts een reactie, een voorstel om het FEIF logo ook als NSIJP logo te gebruiken.

Concept beleidsplan 2016-2018

Bron: 
bestuur

Beste leden van het NSIJP,

Het bestuur heeft een concept Beleidsplan voor de periode 2016-2018 opgesteld en nodigt alle leden van het NSIJP van harte uit om dit te lezen en feed back te geven. Dat kan tijdens de klankbordbijeenkomst van 22 oktober aanstaande (zie aankondiging-klankbordbijeenkomst) of per mail naar klankbord@nsijp.nl

Met vriendelijke groet,
Bestuur NSIJP

Aankondiging klankbordbijeenkomst

Deze bijeenkomst is geannuleerd wegens te weinig opgave. Wel is het mogelijk om een reactie op het beleidsplan te mailen; dit kan naar bestuur@nsijp.nl

Beste leden ,

Het bestuur van het NSIJP stelt iedere drie jaar een beleidsplan op. In dit beleidsplan geven we aan wat we de komende drie jaar willen bereiken met de vereniging, hoe we dat willen doen en wat daarvoor nodig is. In het beleidsplan komen alle verschillende aandachtsgebieden binnen de vereniging aan bod. Over de inhoud  van het beleidsplan vindt overleg plaats met de verschillende werkgroepen en commissies.

Bram van Steen geslaagd voor internationaal jury examen

Afgelopen weekend heeft in Reykjavik het internationale sport jury examen plaats gevonden. Voor Nederland heeft Bram van Steen deelgenomen aan dit examen.
Zojuist is bekend geworden dat Bram dit examen heeft gehaald.
Hiermee heeft Nederland er een internationaal sport jurylid bij.

Van harte gefeliciteerd Bram.

Het NSIJP zoekt belangstellenden voor de werkgroep tariefdifferentiatie

De belangrijkste bron van inkomsten voor het NSIJP zijn de contributies die leden betalen. Met deze contributies (en eigen bijdragen en/of sponsorgelden) zorgen we dat de vereniging ‘draait’ met ledenraad, bestuur en commissies en een verenigingsblad voor alle leden. Ook voert het NSIJP activiteiten uit op het gebied van sport, fokkerij, jeugd, recreatie en educatie.

WK 2017

In de aanloop naar de WK 2017 zullen wij u op deze plek op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom de Nederlandse uitzending voor zowel sport als fokkerij

Verslag FIZO keuring Exloo 2-3 september 2016

Exloo
Bron: 
Ingrid Weijers
Barón frá Waldthorst, 2010 V: Isar frá Keldudal x M: Hít frá Saltvík, fokker: Ar
Barón frá Waldthorst, 2010 V: Isar frá Keldudal x M: Hít frá Saltvík, fokker: Arthur Meerwaldt, ext.: 8,28, verr.: 8,25, eindcijfer 8,26, foto: Krijn Buijtelaar

Evenals vorig jaar rond deze tijd werd er op de keuringsbaan van het Hippisch Centrum Exloo, de thuisbasis van IJRN, een najaarskeuring onder het zadel gehouden. Terwijl voor de keuring in het voorjaar – die helaas wegens droes op het HCE geannuleerd moest worden - slechts twee aanmeldingen binnen kwamen, was dat met deze keuring wel iets anders.

Vergaderingen Fokjurykader 2016 Statiegeld Ode aan Organisaties Sport Het evenement Financiële verantwoording wedstrijdseizoen 2015 Veel gestelde vragen Statuten en reglementen Uitslagen Informatie en aanmelding Jeugd Uitscharen Youth Cup 2016 Eigendom WK Verslagen 2015 Juryleden / Judges Stamboeken Tijdschema / Timetable De Lokker Vrijwilligers / Volunteers Vergaderingen Leergangen Verzorging prestatatie klasse Instructie (VIT) Formulieren begrazing Informatie / Information Bestuur Begrazing/Opfok 2014 Fokkerijnieuws Youthcup 2016 Stamboekbureau Uitslagen 2015 Op naam zetten Overschrijven 2013 Uitslagen Voor leden Gezondheid Regionale Contactpersonen Uitslagen 2016 Deelnemers / Participant Lid worden Regionale rijverenigingen WorldFengur Educatie (opleiding) Digitale uitgaven Verslagen Leden Informatie over deelname Controle en toezicht De Groesplaat Fokjurykader WK 2011 Rijden 2010 VIT WK 2013 Formulieren Begrazing Merries Stalnaam Fokkerij Openbaar Actueel WK 2017 Keuringen WK 2015 Verslagen Begrazing nieuws / Actueel PR-commissie Foto van de Week Vaccinatie Reglementen Administratie Reglementen Reglementen Statuten Markiezaat Verenigingsblad NSIJP-Kader Recreatie Inschrijven 2011 Hengsten Sportjurykader Competentieprofielen / Competentiematrix Erkenning van Verworven Competenties (EVC) De Pen Begrazing Hengsten 2009 Youth Cup/Youth Camp Ledenraad Sportcommissie Het IJslandse Paard FEIF Proeven Fokkerijcommissie Begrazingsgebieden Uitslagen Inscharen WK-werkgroep Werkgroep Begrazingen 2008 Vereniging Educatiecommissie 2012 Gerda's WK-Blog Trainers / Instructors Documenten Uitslagen 2014 Jeugdcommissie Sport, Recreatie en Educatie Gangen prestatatieklasses Foto's Jaarverslagen en beleidsplannen Onkosten