slideshow 1

Kom jij het NSIJP versterken?

KNHS- centrum te Ermelo
Bron: 
bestuur

Kom jij het NSIJP versterken?
Het NSIJP, een vereniging, een club waarbij we allemaal één passie delen; Het IJslandse paard. Een goed functionerende vereniging gaat niet vanzelf, we zijn afhankelijk van onze leden en onze vrijwilligers, en daarom zijn wij op zoek naar versterking!
Ieder lid van onze vereniging heeft zijn of haar kwaliteiten en daar willen wij graag gebruik van maken. Wil jij je inzetten voor onze vereniging en je kennis en kunde delen? Dan zijn we op zoek naar jou!

Informatie avond over droes

KNHS-centrum te Ermelo

Droes, een infectieziekte bij paarden die zeer regelmatig de kop opsteekt.
Maar wat is droes eigenlijk?
Hoe gevaarlijk is het en wat kunnen wij als paarden eigenaren er aan doen.

Verschillende commissie van het NSIJP hebben de handen in een geslagen om een informatie avond te organiseren over dit thema.

Verkiezingen afgevaardigden voor de ledenraad 2017

Het hoogste orgaan van de vereniging NSIJP is de Ledenraad (vroeger de Algemene Ledenvergadering). De ledenraad bestaat uit 35 tot 40 afgevaardigden. Jaarlijks treedt in maart een kwart van deze leden af en vinden verkiezingen plaats voor opengevallen plaatsen in de ledenraad.

De volgende Ledenraadszetels zijn in 2017 vacant:

·         Fokkerij: 1 zetel voor 4 jaar

·         Sport en Wedstrijden: 1 zetel voor 4 jaar

Selectieprocedures WK 2017

In aanloop naar het WK in 2017 zijn er voor de fokkerij en sport selectieprocedures opgesteld. Via deze link zijn de procedures terug te vinden.
Zij zijn inmiddels ook gepubliceerd in de laatste IJP van dit jaar.

Data NSIJP jeugdtrainingen voor het voorjaar zijn bekend (onder voorbehoud!)

Bron: 
Jeugdcommissie

De data in De Mortel: 4 februari, 18 februari, 8 april.
De data in Heerde: 22 januari, 5 maart, 9 april.

Er wordt nog gezocht naar mogelijkheden in Noord-Holland of Utrecht, maar het animo is vooralsnog te laag.

Deelname is voor jeugdruiters vanaf 10 jaar t/m 25.

Voorwaarde is dat de jonge ruiter zelfstandig het paard kan opzadelen en ook kan rijden.

Ingezonden reactie van bezorgde leden

Bron: 
Leden van het NSIJP

Naar aanleiding van de berichten die de afgelopen week op Facebook zijn verschenen menen wij dat het nodig is als bezorgde leden te reageren. In deze berichten en de reacties daarop wordt het bestuur en een aantal leden van het bestuur in het bijzonder op een zeer harde en persoonlijke wijze aangevallen. Dit stuit ons tegen de borst. Ieder lid moet natuurlijk in staat worden gesteld zijn of haar (al dan niet onwelgevallige) mening naar voren te brengen. De vereniging heeft juist veel belang bij eenieders inbreng en leeft in en door de discussies die door de leden gevoerd worden.

Mededeling bestuur over goedkeuring wedstrijden

Bron: 
NSIJP bestuur

Beste Leden van het NSIJP,

De afgelopen dagen is op Facebook door een aantal leden gediscussieerd over het inschrijfsysteem voor sportwedstrijden dat het NSIJP gebruikt. De social media vormen voor ons niet de plek om dat soort discussies te voeren. Dat maakt dit een lastige situatie  Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om leden wel hierover te informeren zodat ze goed een eigen oordeel kunnen vormen. 

extra organisatoren overleg

KNHS - Ermelo
Bron: 
NSIJP bestuur & Sportcommissie

Zoals in het organisatoren overleg afgelopen oktober afgesproken zou er tussen december 2016 en februari 2017 een bijeenkomst volgens om met de organisatoren nogmaals om tafel te gaan om te praten over het inschrijfsysteem.

Om een bijeenkomst als deze te plannen in een vaak al overvolle decembermaand leek ons niet verstandig. Wij, sportcommissie en bestuur, hebben inmiddels alle organisatoren uitgenodigd voor een bijeenkomst op maandag 9 januari 2017, waarin wij met hen zullen gaan praten.

Dit extra overleg zal plaatsvinden op het KNHS centrum in Ermelo.

Nieuw logo NSIJP

Bron: 
bestuur

Afgelopen vrijdag heeft het bestuur op de vergadering met de ledenraad het nieuwe logo onthuld. Dit was het logo met de meeste stemmen in de poll, meer dan 500 mensen hebben gestemd. Het was ook het logo dat vanaf het begin van de stemming bovenaan stond. Daarnaast gaven de opmerkingen over het logo aan dat veel mensen dit logo, “krachtig, duidelijk en energiek vonden”. Wij danken iedereen die ontwerpen heeft ingezonden en iedereen die de moeite genomen heeft te stemmen. 

Indoor MEM 2017

Pferdezentrum Stadl Paura

In het weekend van 31 maart t/m 2 april zal er op Pferdezentrum Stadl Paura in Oostenrijk voor het eerst een indoor MEM plaats vinden.
Dit is een initiatief in navolging van de al enige jaren gehouden World Tolt in Odense en de tweejaarlijkse terugkerende MEM.

Meer informatie zal op korte termijn terug te vinden zijn op www.memindoors2017.com

Via de agenda op deze website is de uitschrijving terug te vinden.

Gangen Informatie / Information Informatie over deelname Organisaties Trainers / Instructors Voor leden De Pen Rijden Fokkerijnieuws Gerda's WK-Blog Statiegeld Educatiecommissie Regionale Contactpersonen 2011 Informatie en aanmelding Youthcup 2016 Sportcommissie Fokkerij Youth Cup 2016 WK 2017 Uitscharen Vaccinatie Keuringen Digitale uitgaven Sport, Recreatie en Educatie Leden Overschrijven WK Verslagen Sport Vergaderingen Veel gestelde vragen Deelnemers / Participant Competentieprofielen / Competentiematrix De Groesplaat Verslagen Fokjurykader wedstrijdseizoen 2015 Fokkerijcommissie FEIF Markiezaat Begrazing Hengsten Vereniging Hengsten 2014 Jaarverslagen en beleidsplannen Vergaderingen Jeugdcommissie 2008 Uitslagen Begrazing/Opfok Regionale rijverenigingen Fokjurykader Erkenning van Verworven Competenties (EVC) prestatatie klasse Verslagen Begrazing nieuws / Actueel prestatatieklasses WorldFengur Instructie (VIT) 2012 Het evenement Youth Cup/Youth Camp WK 2015 Administratie Ledenraad Proeven Uitslagen 2016 Onkosten Gezondheid Recreatie Verzorging Foto van de Week Formulieren begrazing Leergangen Sportjurykader Vrijwilligers / Volunteers WK 2013 De Lokker Begrazing Merries PR-commissie Formulieren Openbaar Stamboeken Op naam zetten Uitslagen Juryleden / Judges Werkgroep Begrazingen Inscharen WK-werkgroep Uitslagen Stamboekbureau Stalnaam Inschrijven Reglementen Documenten Reglementen Uitslagen 2014 WK 2011 2013 Financiële verantwoording Foto's Verenigingsblad Bestuur Controle en toezicht Begrazingsgebieden VIT Actueel Ode aan 2015 Tijdschema / Timetable 2016 Het IJslandse Paard Educatie (opleiding) 2010 Eigendom Statuten Uitslagen 2015 Reglementen Jeugd Lid worden 2009 NSIJP-Kader Statuten en reglementen