slideshow 1

Lily Heijnen

Bron: 
bestuur

Vorige week ontvingen wij het verdrietige bericht dat-  na een korte, heftige ziekte -  Lily Heijnen is overleden. Lily was sinds enkele jaren hoofdredacteur van ons verenigingsblad IJP en daarnaast - vanaf de start - lid van de ledenraad. Lily was een enthousiast liefhebber van het IJslandse paard, een enthousiasme dat ze omzette in bijdragen aan het NSIJP. Bij al haar activiteiten voor de vereniging heeft ze een enorme betrokkenheid en gedrevenheid getoond.

Correctie op artikel 6. Normen in de selectieprocedure sport voor de WK

In de selectieprocedure sport voor de WK  2017 blijken een aantal  eerder gepubliceerde normen niet overeen te komen met de wijze van berekenen van deze normen zoals beschreven in  artikel 6.  Het betreft  de berekening van ‘set 2’ voor volwassenen (rekenkundige middeling van de plaatsen 11 t/m 20 van de afgelopen drie WK’s)  (set 1 blijft ongewijzigd.)
De sportcommissie en het bestuur zijn hierop geattendeerd door een oplettend lid van onze vereniging.

NSIJP leden enquête

Naar aanleiding van de commissie functioneren NSIJP is in 2008 een notitie opgesteld naar aanleiding waarvan de statuten gewijzigd zijn daarbij is de algemene ledenvergadering vervangen door een ledenraad ingesteld. Op dat moment is ook besloten de nieuwe structuur na een aantal jaar te evalueren.

Het is inmiddels tijd voor deze evaluatie.

Standbemanning - Paard en Buitenleven

Hardenberg
Standbemanning
Standbemanning

Gedurende het evenement 'Paard en Buitenleven' in Hardenberg het laatste weekend van maart is het NSIJP aanwezig met een stand en op zaterdagmiddag wordt er een show gereden.

Inschrijfformulier jonge hengstenkeuring, 22 april 2017

Met behulp van onderstaand formulier kunt u inschrijven voor de (jonge) hengstenkeuring te houden op 22 april 2017, locatie het KNHS Centrum te Ermelo.
(sluitingsdatum: 8 april 2017).

Aangemelde kandidaten voor verkiezing ledenraad 2017

Van 1 tot en met 15 maart worden de jaarlijkse Ledenraadsverkiezingen gehouden.

NSIJP bouwdag

NSIJP bouwdag - zondag 2 april
NSIJP bouwdag - zondag 2 april

Samen bouwen om het NSIJP naar een vereniging 2.0 te krijgen.

In april (datum is binnenkort bekend)  vindt er een NSIJP-bouw dag plaats.
Met elkaar ideeën en gedachtes niet alleen benoemen, maar ook uitwerken.

Meer informatie volgt op korte termijn.

Seminar ‘Training en presentatie van fokkerijpaarden’ voor jonge trainers, 4-7 april, Skeidvellir, IJsland.

Onderstaande gelezen én belangstelling? Meld je aan vóór zondag 19 februari 24:00 uur.

Het seminar is voor trainers in de leeftijd van 18-30 jaar die fokkerijpaarden trainen en voorbrengen op professionele basis. Het seminar wordt dit jaar voor de 7de keer georganiseerd door FEIF. Per land is er een vastgesteld aantal plaatsen beschikbaar. De voertaal is Engels. Deelnemen kan op voordracht van het nationale stamboek.

Youth Cup 2016 Youthcup 2016 Uitslagen 2015 Instructie (VIT) Fokkerij 2011 WK Verslagen Reglementen 2010 Hengsten Bestuur Informatie over deelname Erkenning van Verworven Competenties (EVC) Documenten Uitslagen 2016 Ledenraad Inschrijven Deelnemers / Participant Reglementen Uitslagen Statuten en reglementen Stalnaam Verzorging WK 2017 Foto's Foto van de Week 2012 Administratie Jaarverslagen en beleidsplannen Begrazing nieuws / Actueel Veel gestelde vragen 2015 Youth Cup/Youth Camp Inscharen Leden Ode aan WK-werkgroep Gezondheid FEIF Fokjurykader De Pen Rijden Sport Trainers / Instructors NSIJP-Kader Keuringen WK 2011 Onkosten Financiële verantwoording VIT Fokjurykader PR-commissie 2014 Op naam zetten prestatatie klasse Verslagen Digitale uitgaven Sportcommissie Jeugd Werkgroep Begrazingen 2013 Eigendom Jeugdcommissie Openbaar Uitslagen 2017 Recreatie WK 2015 Begrazing Hengsten Regionale rijverenigingen Uitscharen Begrazing/Opfok 2016 Het evenement Informatie en aanmelding WorldFengur De Groesplaat Uitslagen Vereniging Voor leden Gangen Statiegeld Vergaderingen Proeven Stamboeken Fokkerijcommissie 2008 Statuten Tijdschema / Timetable Verslagen Sport, Recreatie en Educatie Controle en toezicht Begrazingsgebieden Vaccinatie wedstrijdseizoen 2015 Stamboekbureau 2009 Lid worden Formulieren Actueel Leergangen Begrazing Merries Markiezaat Gerda's WK-Blog Organisaties Educatie (opleiding) Uitslagen 2014 Regionale Contactpersonen Reglementen Verenigingsblad Fokkerijnieuws Het IJslandse Paard Nieuwsbrief Overschrijven Vrijwilligers / Volunteers prestatatieklasses Juryleden / Judges Sportjurykader Formulieren begrazing Competentieprofielen / Competentiematrix Vergaderingen Uitslagen De Lokker WK 2013 Informatie / Information Educatiecommissie