De geboorte van...

18-04-2018
De geboorte van...

In deze tijd van het jaar wachten veel van onze leden vol spanning. Met wat vorig voorjaar begon met het oriënteren op een hengst, checken van de combi in WorldFengur, het voorbereiden en regelen van de dekking, de spanning of er is opgenomen en het afwachten van de lange draagtijd en geboorte: dat alles resulteert na ruim 11 maanden in een prachtig veulen.

Als enigszins ervaren fokker ken ik dat gevoel en ook ik kijk op dit moment uit naar een veulen dat in de wei staat te dartelen… nog een paar weken, dan kan ik daar – als alles goed gaat - weer van genieten.

Zo’n proces van idee naar geboorte zie ik terug in de totstandkoming van de nieuwe NSIJPwebsite, waarbij de eerlijk gebiedt te zeggen dat de reguliere draagtijd ruimschoots is overschreden.

Al langere tijd leefde er binnen de vereniging het gevoel dat de website van het NSIJP beter kon. In deze digitale wereld veranderen verwachtingen bij websites en de behoefte aan informatie snel. In 2016 hebben drie ledenraadsleden  (Thomas Gregoire, Marko Mazeland en Cocky van Veluwe) de handschoen opgepakt en een eerste ontwerp gemaakt. Dit ontwerp stond en staat als een huis. Het vormt qua ‘look and feel’ en qua indeling de basis voor de nieuwe website. De kracht van het ontwerp zit in het centraal stellen van drie doelgroepen: de geïnteresseerden in het IJslands paard, zoekers naar informatie over alle soorten activiteiten met IJslandse paarden en betrokken leden.

Na dit ontwerp kwam de fase van uitwerken en realiseren, de urgentie werd heel hoog doordat de oude website het loodje legde. Er zijn programma’s van eisen opgesteld en getoetst, er is gesproken met potentiële aanbieders en in het najaar 2017 kreeg Nedfinity de opdracht de website te bouwen.

Dat betekende niet achterover leunen: technische vragen rond gebruik, beoordeling van de vormgeving en vooral het vullen van de website zijn flinke klussen. Het is gelukt dit traject goed te doorlopen dankzij een gemotiveerd team met een gezamenlijke focus: een NSIJPwebsite waar leden en andere bezoekers makkelijk informatie kunnen vinden, waarmee de vereniging zich professioneel presenteert en die IJslandse paarden in Nederland een mooi podium geeft.

Heel veel dank voor al jullie inspanningen: Bernette Oosterlaken, Ivo Cleuren, Ettje Graafstra, Sytske Casimir, Marja Dijksterhuis, Bernadette Bijman, Patty van der Kaay en alle anderen die op welke manier dan ook input hebben geleverd voor de nieuwe website.

Met de livegang op 18 april is de nieuwe NSIJPwebsite voor het grote publiek ‘geboren’. De komende periode is er ongetwijfeld nog zorg en aandacht nodig, maar de basis staat en daar gaan we van genieten.

Geschreven door Lieke van Poucke