Verkiezingen Ledenraad 2023

10-01-2023
Verkiezingen Ledenraad 2023

Stel jezelf kandidaat

De Ledenraad is het hoogste orgaan van onze vereniging en bestaat uit 35 tot 40 afgevaardigden. Hun taak is om, samen met het zittende bestuur, onder andere het beleid vast te stellen, de begroting goed te keuren en naderhand te controleren of het bestuur gedaan heeft wat er was afgesproken.

De Ledenraad vergadert tenminste tweemaal per jaar, meestal op een vrijdagavond. Lid zijn van de raad vraagt vooral om interesse en betrokkenheid bij de vereniging, de bereidheid om in de eigen omgeving te luisteren en om mee te denken. Ledenraadsleden vertegenwoordigen het belang van alle leden van het NSIJP, in principe voor een periode van vier jaar.

Elk jaar treden 10 leden van de Ledenraad, na vier jaar zitting te hebben gehad, af. Daarnaast is er een aantal tussentijds opengevallen plaatsen. Daarom zoekt de Ledenraad op dit moment 13 of meer kandidaten voor de Ledenraad. Voor drie plaatsen geldt – op basis van het rooster van aftreden – een kortere looptijd dan die van de gangbare periode van vier jaar. Wanneer zich meer kandidaten aanmelden dan er plaatsen in de Ledenraad beschikbaar zijn, zullen er verkiezingen worden gehouden; deze verkiezingen vinden – in dat geval -  plaats van 2 tot en met 9 maart 2023. Tot 9 februari aanstaande kan elk – volwassen - NSIJP-lid zich als kandidaat aanmelden via de website van het NSIJP, daarvoor is een apart invulformulier beschikbaar. Hier is ook meer informatie te vinden over de werkzaamheden en de samenstelling van de Ledenraad.

Bij je kandidaatstelling is het mogelijk (en wenselijk) om te kiezen voor een of meerdere zogenaamde aandachtsgebieden. Binnen de Ledenraad bestaan de volgende aandachtsgebieden

- fokkerij
- sport en wedstrijden
- recreatie en regionale activiteiten
- jeugd
- kader en vrijwilligers

Het is mogelijk om meerdere aandachtsgebieden op te geven.

Vragen? Neem dan contact op met de ledenraad via ledenraad@nsijp.nl .

 

Opgeven kan via deze link