Formulier aanmelding Ledenraad

Hieronder vind je het aanmeldformulier

Kandidaatstellingsformulier conform artikel 4 lid 2 van het huishoudelijk reglement
Hierbij stel ik mij kandidaat voor een zetel en maak daartoe een keuze voor één of meerder van de hieronder aangegeven aandachtsgebieden


Als u overig heeft aangevinkt, geef dan in maximaal 30 tekens een omschrijving van uw aandachtsgebied
Beknopte motivatie om in de Ledenraad plaats te willen nemen en de affiniteit met de gekozen aandachtsgebieden.
Geef beknopt de relevante informatie over huidige en eerdere functies en activiteiten binnen en buiten de vereniging, waaronder in ieder geval alle mogelijke functies en belangen die relevant zijn voor het functioneren als afgevaardigde in de Ledenraad.
Ik verklaar, zoals bepaald in artikel 4 lid 2 van het huishoudelijk reglement, dat ik bij eventuele verkiezing bereid ben de benoeming tot ledenraadslid te aanvaarden. Ik verklaar in overeenstemming met de statuten, artikel 3, lid 3 dat ik de leeftijd van achttien jaar bereikt heb. Tevens verklaar ik niet in dienst te zijn bij de vereniging, zoals bepaald in artikel 7, lid 11 van de statuten.
datum
Plaats