oproep kandidaatstelling Ledenraad

30-12-2021
oproep kandidaatstelling Ledenraad

Het NSIJP is een vereniging en in een vereniging zijn het de leden die met elkaar bepalen welke kant de vereniging op moet gaan. Het NSIJP kent sinds 2011 de Ledenraad. Alle leden kiezen uit hun midden de 40 personen voor de Ledenraad. Deze Ledenraad bepaalt het reilen en zeilen van de vereniging. De raad vertegenwoordigt u in het maken van het beleid en het kiezen en controleren van het bestuur. Elk jaar stelt ze de begroting en de tarieven vast.

 

Kandidaten ledenraad gezocht

Ieder jaar treden 10 leden van de Ledenraad, na vier jaar zitting te hebben gehad, af. Daarnaast zijn er 9 Ledenraadsleden afgetreden of hebben een bestuursfunctie aanvaard. Daarom zoeken we  15 of meer kandidaten voor de Ledenraad. De verkiezingen worden van 3 tot en met 10 maart 2022 gehouden. U kunt zich tot 8 februari aanstaande kandidaat stellen. Let wel, alleen volwassen leden kunnen zich kandidaat stellen!

 

De ledenraad vergadert ten minste 2 keer per jaar, meestal op een vrijdagavond. Het vraagt daarnaast interesse  en de bereidheid om in de eigen omgeving te luisteren en om mee te denken. U vertegenwoordigt in de Ledenraad het belang van de leden van het NSIJP. Dat doet u in principe voor een periode van 4 jaar.

 

Verschillende interessegebieden

Bij de samenstelling van de ledenraad zijn we uitgegaan van verschillende aandachtsgebieden. Sommigen van u zullen zich vooral voor de fokkerij interesseren, anderen meer voor bijvoorbeeld de wedstrijdsport, het recreatief gebruik van het IJslandse paard, de kansen voor de jeugd, regionale activiteiten of de bijzondere rol van de vrijwilligers in de vereniging. Op al deze gebieden kan de ledenraad de inbreng van de leden van het NSIJP goed gebruiken.

Bij uw kandidaatstelling kunt u aangeven welke gebieden die uw bijzondere interesse hebben. De volgende aandachtsgebieden moeten volgens het huishoudelijk reglement ingevuld worden.

  • fokkerij
  • sport en wedstrijden
  • recreatie en regionale activiteiten
  • jeugd
  • kader en vrijwilligers

Daarnaast kunt u bij uw kandidaatstelling nog een ander specifiek aandachtsgebied naar keuze opgeven.

 

Aanmelden

Hier vindt u het aanmeldformulier: https://www.nsijp.nl/het-nsijp/ledenraad/kandidaten-ledenraad-gezocht .
Dit kan tot 8 februari  2022.

 

 Aarzelt u, of wilt u nadere informatie, neem dan gerust contact met ons op via ledenraad@nsijp.nl.

 

Namens de Ledenraad,

Mark Timmerman, interim-voorzitter Ledenraad