Kandidaten Ledenraad gezocht

Ieder jaar treden 10 leden van de Ledenraad, na vier jaar zitting te hebben gehad, af. Daarnaast zijn er 9 openstaande vacatures. Daarom zoeken we tenminste 15 en liefst 19 kandidaten voor de Ledenraad.

De verkiezingen worden van 3 tot en met 10 maart 2022 gehouden. Je kunt je tot 8 februari 2022  kandidaat stellen. Let wel, alleen volwassen leden kunnen zich kandidaat stellen.

Bij je kandidaatstelling kun je kiezen voor een of meerdere zogenaamde aandachtsgebieden, de gebieden die jouw bijzondere interesse hebben. De volgende aandachtsgebieden moeten volgens het huishoudelijk reglement ingevuld worden.
- fokkerij
- sport en wedstrijden
- recreatie en regionale activiteiten
- jeugd
- kader en vrijwilligers
Daarnaast kun je bij je kandidaatstelling nog een ander specifiek aandachtsgebied naar keuze opgeven.

 

Vragen?
Heb je nog vragen of wil je nadere informatie, neem dan contact op met de ledenraad via ledenraad@nsijp.nl .

Opgeven?
Opgeven kan via onderstaand formulier

 

Kandidaatstellingsformulier conform artikel 4 lid 2 van het huishoudelijk reglement
Hierbij stel ik mij kandidaat voor een zetel en maak daartoe een keuze voor één of meerder van de hieronder aangegeven aandachtsgebieden


Als u overig heeft aangevinkt, geef dan in maximaal 30 tekens een omschrijving van uw aandachtsgebied
Beknopte motivatie om in de Ledenraad plaats te willen nemen en de affiniteit met de gekozen aandachtsgebieden.
Geef beknopt de relevante informatie over huidige en eerdere functies en activiteiten binnen en buiten de vereniging, waaronder in ieder geval alle mogelijke functies en belangen die relevant zijn voor het functioneren als afgevaardigde in de Ledenraad.
Ik verklaar, zoals bepaald in artikel 4 lid 2 van het huishoudelijk reglement, dat ik bij eventuele verkiezing bereid ben de benoeming tot ledenraadslid te aanvaarden. Ik verklaar in overeenstemming met de statuten, artikel 3, lid 3 dat ik de leeftijd van achttien jaar bereikt heb. Tevens verklaar ik niet in dienst te zijn bij de vereniging, zoals bepaald in artikel 7, lid 11 van de statuten.
datum
Plaats