Afhandeling klacht Kwalificatienorm NK 2023

16-08-2023

Op 4 juni heeft het bestuur een klacht ontvangen van een lid, aangaande de gepubliceerde kwalificatienorm voor deelname aan het NK 2023. Het bestuur heeft daarop besloten een ad hoc adviescommissie aan te stellen, om de klacht te behandelen en het bestuur van advies te voorzien.

Via deze weg stellen we jullie op de hoogte van het advies van de ad hoc adviescommissie (zie bijlage). We nemen het advies van de commissie ter harte.

Het advies bestaat uit twee onderdelen: 1. Een procedureel advies en 2. Een inhoudelijke beoordeling.

Het procedurele advies stelt dat het tijdsverloop van de afhandeling te lang op zich heeft laten wachten. De adviescommissie adviseert het bestuur hier in de toekomst bij de nieuwe, nog vast te stellen klachtenprocedure, een strak tijdspad te hanteren. We erkennen de constatering van de commissie dat de afhandeling vlotter had moeten verlopen en we nemen dit advies dan ook over.

Over de inhoudelijke beoordeling van de klacht stelt de commissie dat klager gelijk heeft in het feit dat de procedure te laat gepubliceerd is. Dit hebben we, als bestuur, eerder ook al onderkend en daarvoor hebben we ook onze excuses gemaakt. Echter, gezien de omstandigheden stelt de klachtencommissie dat er geen reden is om de kwalificatienorm ongeldig te verklaren.

We willen Bram, Harm, Lysanne, Johan en Ingrid van harte bedanken voor hun grondige en zorgvuldige werk.

Voor het volledige adviesrapport verwijzen we graag naar de bijlage en voor vragen kun je terecht bij het bestuur via bestuur@nsijp.nl

 

Namens het NSIJP-bestuur,

Pieter de Gouw

Secretaris

 

Bijlage: Standpunt en Adviesrapport