Vergadering Ledenraad

18 januari
Vergaderingen
18-01-2019

Vergadering Ledenraad over wijziging Huishoudelijk Reglement

(Locatie: De Schakel te Nijkerk, aanvang: 20.00 uur)

Op 23 november is de Ledenraad niet toegekomen aan de behandeling van het voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement. De afgelopen jaren is het functioneren van de Ledenraad uitgebreid geëvalueerd. Uit deze evaluatie komen onder andere de achterbanbijeenkomsten naar voren en blijkt ook dat de indeling in aandachtgebieden verandering behoeft, evenals de methode waarop Ledenraadsleden door gewone leden gekozen worden. Een werkgroep heeft dit vertaald in een voorstel voor wijziging van het Huishoudelijk Reglement. Daarnaast zijn in dit voorstel enkele kleinere wijzigingen meegenomen.

 

Besloten is op 18 januari dit voorstel inhoudelijk te behandelen om op 22 maart er over te kunnen stemmen. Ook gewone leden worden uitgenodigd hun mening over de voorgestelde wijzigingen te geven. Dat kan door tot 8 januari je vragen, opmerkingen en meningen in een mail aan ledenraad@nsijp.nl te sturen. Op 18 januari ben je ook welkom, en er zal gelegenheid zijn voor gewone leden om kort hun mening te geven en vragen te stellen.

 

De twee belangrijkste onderwerpen van discussie zijn:

-          Hoe vullen we de aandachtsgebieden binnen de Ledenraad in? Deze zijn bij het instellen van de Ledenraad bewust in het leven geroepen omdat we een vereniging zijn met verschillende geledingen. Het hanteren van aandachtsgebieden zorgt voor een evenwichtig samengestelde Ledenraad en voorkomt een ongewenste dominantie van een of enkele geledingen van de vereniging. Voor het afschaffen zouden de Statuten aangepast moeten worden. Uit de evaluatie van de Ledenraad blijkt dat daarvoor geen tweederde meerderheid is. De werkgroep stelt wel voor het aantal aandachtsgebieden te beperken tot de meest essentiële. Dit mede omdat het vinden van voldoende kandidaten voor bijvoorbeeld regionale activiteiten en recreatie erg moeilijk blijkt te zijn.

-          De vraag hoe gekozen wordt. Daar is nu procedure voor die niet is toegespitst op het invullen van aandachtsgebieden. Het uiteindelijk bepalen van wie op welke plek is gekozen blijkt erg ingewikkeld te zijn. Uit eerdere discussie blijkt dat er twee stromingen binnen de Ledenraad zijn, namelijk 1) elk NSIJP-lid brengt een stem uit per aandachtsgebied en 2) één kieslijst met alle kandidaten, die vooraf wel hun voorkeuren aangeven. Na verkiezingen deelt de  Ledenraad de gekozenen in in de aandachtsgebieden op basis van de opgegeven voorkeuren en het aantal behaalde stemmen.

 

Het voorstel van de werkgroep kun je hier downloaden

18 januari
Vergaderingen
18-01-2019
Contactgegevens
De Schakel
Oranjelaan 10
Nijkerk