Wijzigingen in bestuurssamenstelling

08-06-2024

Zoals wij eerder informeerden zijn er de afgelopen weken een aantal wijzigingen opgetreden binnen het bestuur van onze vereniging. Zo hebben Henk van der Velde als voorzitter en Pieter de Gouw als secretaris hun functie neergelegd. Om toch op de belangrijkste terreinen van onze vereniging optimaal bestuurlijk te kunnen functioneren, zijn er taken herverdeeld en zijn wij ook op oud-bestuursleden teruggevallen. Dit proces heeft in nauw overleg met het Dagelijks Bestuur van de ledenraad plaatsgevonden.

De nieuwe bestuursverdeling is als volgt:

Rolf Dollevoet - Waarnemend voorzitter
Sjaak Smeeing - Waarnemend secretaris
Harm Akse - Tot 1 juli penningmeester, daarna waarnemend penningmeester
Arjen Heerema - Waarnemend sportcommissaris
Stella Timmerman - Jeugd
Thomas Grégoire - Stamboeksecretaris
Johan Lourens - Recreatie
Ellen Nouwens - Educatie
Vacature - Communicatie & Marketing

Het bestuur is zich ervan bewust dat er min of meer ongewenste verhoudingen zijn binnen dit team. Zo zijn er twee leden uit het zelfde gezin, wat niet optimaal is. De dringende noodzaak en het ontbreken van alternatieven op korte termijn heeft ons doen besluiten toch deze oplossing te kiezen.

Een ander punt is dat Arjen Heerema ook eindverantwoordelijk is voor het kaderteam in oprichting. Omdat hij daarbij rechtstreeks rapporteert aan de sportcommissaris moest daar een oplossing voor komen. Voor deze interim periode zal Arjen voor het kaderteam rechtstreeks rapporteren aan de voorzitter.

In de volgende ledenraad zullen wij afscheid nemen van Henk van der Velde, Pieter de Gouw en Harm Akse. Hierbij willen wij niet nalaten alle drie nadrukkelijk te bedanken voor al het werk dat zij voor onze vereniging hebben gedaan. Het feit dat zij daar nu mee stoppen (Harm pas in november) betekent niet dat wij hen niet zeer erkentelijk zijn voor al hun werk.

Het NSIJP-bestuur