Voordracht bestuursleden

11-03-2021

VOORDRACHT BESTUURSLEDEN

Eind 2020 hebben we een oproep gedaan voor een nieuw bestuurslid die de functie van penningmeester binnen het bestuur op zich wil nemen. We zijn erg blij dat Harm Akse (Bennekom, 64 jaar) dit wil gaan doen. Sinds januari draait Harm mee in het bestuur en hij brengt een waardevolle aanvulling.

We hebben Harm gevraagd zichzelf kort voor te stellen aan onze leden:

Ik heb jaren bestuurswerk gedaan voor een pensioenfonds (eerst alleen voor “ons” eigen fonds, later ben ik door de OR gevraagd dit ook voor het overige personeel te doen nadat ik het bedrijf had verlaten). Ik heb via mijn stiefdochter Anniek Hartog de IJslanderwereld leren kennen. De ontspannen sfeer op de wedstrijden spreekt mij erg aan, en toen Gerda Casimir mij benaderde voor de functie van penningmeester dacht ik, voor zo’n club wil ik dat graag doen. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als Safety Manager op het gebied van Metro/Tram voor de gemeente Amsterdam.

Op 26 maart vragen we de ledenraad om Harm te benoemen als bestuurslid.

Voor Bert den Uijl loopt in maart zijn eerste zittingstermijn af. Bert stelt zich herkiesbaar om zich nog drie jaar voor het NSIJP in te zetten in de rol van voorzitter / sportcommissaris. De afgelopen drie jaar hebben we een erg mooie samenwerking in het bestuur kunnen ervaren en een goede verbinding met alle verschillende disciplines binnen het NSIJP en het bestuur zet deze samenwerking graag voort.

Graag dragen we op 26 maart bij de ledenraad Bert voor om ook de komende drie jaar het voorzitterschap te vervullen. Hij blijft dat combineren met de functie van sportcommissaris.

Op grond van de statuten (artikel 10, lid 1) is er de mogelijkheid om tegenkandidaten te stellen.

Bestuur NSIJP