Verzoeken betreffende wedstrijd Raamsdonk WR 22 april 2023 qua meetellen voor de selectie

10-05-2023

Bij de sportcommissie en de sportcommissaris, is door acht ruiters een verzoek ingediend om de wedstrijd Raamsdonk 1, die ze hadden opgegeven als één van de vier selectiemomenten, met terug werkende kracht als niet aangemeld te beschouwen.

De onderbouwing van dit verzoek is gebaseerd op de matige/zware omstandigheden van de baan. Die omstandigheden werden veroorzaakt door zeer veel regenval vanaf een uur of 13.00, terwijl de baan al heel veel water te verwerken had gekregen van een regen/hagelbui de avond voorafgaand aan de wedstrijd. Daardoor waren de omstandigheden verre van optimaal. De organisatie, zo erkennen ook de indieners van het verzoek, treft geen enkele blaam. Dit was overmacht.

De sportcommissie heeft samen met de sportcommissaris zorgvuldig overleg gevoerd over de verzoeken, waarbij we een aantal scenario’s hebben doorgenomen. Daarvoor hebben we ook kort overleg gevoerd met de voorzitter van de jury en de Chef de Mission. We zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat we de verzoeken helaas niet kunnen inwilligen vanwege onderstaande argumenten, die we in willekeurige volgorde benoemen met een korte toelichting:

- Er is gekozen voor een selectiemethode op basis van maximaal vier wedstrijden waarvan de twee hoogste scores meetellen voor de eindrangorde. Daarmee is bewust ruimte gecreëerd voor mogelijk tegenvallende resultaten op twee wedstrijden.
- De wedstrijd op Raamsdonk was een WR wedstrijd en die status is tijdens en ook na de wedstrijd niet veranderd. De huidige selectiemethode stelt alle WR wedstrijden open voor deelname aan de selectie. Aanmelden is ter beoordeling aan de ruiter. Wij zijn niet in staat om een andere maatstaf per wedstrijd te hanteren.
- Tijdens het spel moet je de regels niet veranderen. Wijziging van de regels zou impliceren dat er elke keer vanwege omstandigheden die buiten het vermogen van de organisatie en ruiter zijn, nieuwe verzoeken kunnen worden ingediend voor een uitzondering op de selectieprocedure. Daarmee zou teveel onduidelijkheid ontstaan of mogelijkheden uitzondering te maken voor alle deelnemers. We willen rechtsongelijkheid voorkomen.

Wij hebben veel begrip voor het verzoek maar alle argumenten afwegende kunnen wij niet anders en hopen op begrip daarvoor. Wij zullen zoals beloofd in het najaar de huidige selectiemethode evalueren.

Namens de sportcommissie Arjen Heerema, sportcommissaris