Verslag - uitgebreid - van de NSIJP FIZO keuring op 3-4 juni te Hazerswoude-dorp.

06-06-2023
Verslag - uitgebreid - van de NSIJP FIZO keuring op 3-4 juni te Hazerswoude-dorp.
Voorafgaand aan deze jaarlijkse keuring onder het zadel vond voor de inmiddels derde achtereenvolgende jaar het zogenaamde Þorður traject plaats, een initiatief vanuit de Fokkerij commissie om Nederlandse fokkers de mogelijkheid te geven om hun talentvolle paarden op de keuring te laten voorstellen door een zeer ervaren keuringsruiter. Dit traject kende dit keer drie intake momenten, waarvan de eerste al in november van het vorig jaar plaatsvond, en werd afgerond met een trainingsweek, voorafgaand aan de keuring waar alle paarden, die ter keuring zouden worden voorgesteld, nog door Þórður Þorgeirsson werden getraind en voorbereid. Dit keer betrof dat 11 paarden van de – uiteindelijk – 25 aangemelde paarden.
De locatie waar de keuring de laatste jaren plaatsvindt is bijzonder goed te noemen; dit betreft stal frá Álftakoti van de familie Hoogenboom die met hun grote inzet om alles mogelijk en het iedereen naar de zin te maken telkens weer een geweldig gastvrij evenement weet neer te zetten, met daarbij ook nog echt goede faciliteiten voor het rijden van keuringen. Het NSIJP is Thomas Hoogenboom en diens familie dan ook heel erkentelijk dat zij hun schouders er andermaal onder hebben willen zetten om het ook deze keer weer een geslaagd evenement te laten zijn. Het weer was fantastisch en de exterieurkeuring van de eerste groep paarden verliep in eerste instantie voorspoedig. De jury – bestaande uit John Siiger Hansen (DK), Elisabeth Jansen (IS) en Svanhildur Hall (IS) - nam alle tijd en er heerste een relaxte sfeer.
Voor vrijwilligers, deelnemers en publiek was er een knusse foodtruck beschikbaar met lekkere koffie- en theesoorten, smoothies en diverse luxe broodjes.
Kort na het begin van het onderdeel rij-eigenschappen en het eerste paard kwam het bericht dat Þorður Þorgeirsson, die die dag 11 paarden onder het zadel zou voorstellen, onwel was geworden. Dat leidde enerzijds begrijperijkerwijs tot grote zorg om hem, terwijl anderzijds besloten moest worden wat te doen met de paarden die die dag door hem zouden worden voorgesteld. Drie paarden zijn uiteindelijk in het geheel niet voorgesteld, terwijl nog voor een enkele andere besloten werd het te laten bij de exterieurbeoordeling. Buitengewoon positief opvallend was de oplossingsbereidheid van alle betrokken fokkers, eigenaren en ook in het bijzonder van de aanwezige trainers Tom Buijtelaar en Marion Duintjer en andere keuringsruiters, waaronder de IJslandse ruiters Þórarinn Eymundsson, die oorspronkelijk een drietal paarden van stoeterij Van ‘t Ilperveld zou voorstellen, en Siggi Óskarsson, die Þórður de hele week bij de training had bijgestaan en ook van meer dan de helft van de paarden het opstellen voor zijn rekening nam, om zonder enige aarzeling in te springen om de meeste paarden van het traject toch onder het zadel te kunnen voorstellen, soms zelfs in een geleende rijbroek, voorzien van geleende cap en handschoenen en ook nog op een vreemd zadel. Hulde voor hun aller bereidheid en inzet, het was indrukwekkend om mee te maken en de saamhorigheid die dat opriep gedurende de rest van de keuring was voelbaar. Dat gold ook bij het voorstellen; een ieder sprong in waar dat nodig was en soms was er een iemand die het paard opstelde, een andere die aanwijzingen gaf over de beste stand of houding en weer iemand anders die met het paard liep om het gebruik van de gewrichten op de beste manier voor het voetlicht te brengen. Pas in de loop van de dag werd duidelijk wat er bij Þorður aan schortte en dat een acute blinde darm operatie noodzakelijk was.
Na een enerverende keuringsdag viel de uitgebreide Chinese maaltijd bij alle aanwezigen goed in de smaak, waarna de jury nog de tijd nam om de ruiters – die die dag paarden hadden voorgesteld – desgewenst wat tips mee te geven om in de 2e doorgang een of meer onderdelen te verbeteren.
De paarden worden in het hierna volgende verslagdeel voor stuk besproken, maar dit deel van het verslag is vooral bedoeld om de sfeer ter plekke te beschrijven en een indruk te geven hoe een en ander is verlopen.


Een keuring is overigens niet alleen een verzameling van cijfers. Bij aanwezigheid ter plaatse gaat een keuring meer leven en gaan cijfers ook een andere betekenis krijgen. Soms is het goed om dat te realiseren; een 7,5 kan inhouden dat iets nog wat soepeler mag, maar ook dat de houding meer aandacht verdient of dat de snelheid van de gang nog wat achterblijft om te komen tot een hogere beoordeling. Opvallend was de gezamenlijke vreugde bij het publiek op het moment dat – wie dan ook – het lukte om tot verbetering van een score te komen. Maar ook goed is het om te realiseren dat het feit dat een paard – nog niet – een telgang kan laten zien, scores kan drukken. Om een beter beeld te krijgen van de betekenis van de scores kan het alleszins interessant zijn om de individuele scores per onderdeel in Worldfengur per paard te bekijken en ook het specifieke commentaar daarbij te betrekken.


Het was een bewogen keuring die ongetwijfeld hier en daar wat teleurstelling heeft gebracht, zoals in feite altijd het geval is, omdat het gaat om levende dieren en ontzettend veel variabelen die allemaal die dag net even de goede kant op moeten vallen of wijzen. Gelukkig ziet het ernaar uit dat het met Þórður goed gaat komen, wat uiteraard in dit geheel het allerbelangrijkste is en we wensen hem een voorspoedig herstel.
Maar het laat in ieder geval ook zien dat binnen het fokkerij circuit de bereidheid om zaken samen op te lossen en er met elkaar voor te gaan heel groot is en dit is – zeker in een jaar waarin ook de WK plaatsvindt – best bijzonder om mee te maken.
Tot slot past een speciale waardering voor de familie Hoogenboom, de begeleiders van de afgelopen week van het Þórður traject en natuurlijk alle helpers en vrijwilligers die zich hebben ingezet om deze keuring met elkaar tot een goed einde te brengen. Een heel bijzonder dankwoord is er nog voor Arnout Bakker die zich niet alleen gedurende de voorafgaande week heeft ingezet om alle hoeven tiptop voor elkaar te krijgen, maar ook voor alle paarden die een volledige keuring hebben afgelegd, een blik hoefvet beschikbaar heeft gesteld en daarnaast nog een extra prijs voor de – in de ogen van de aanwezige hoefsmeden – beste hoeven van de keuring.
Tot zover een overall verslag van de keuring, hierna volgt per paard een beschrijving met foto en deze zijn hier terug te vinden.