Verslag ruiterbijeenkomst 5 november 2023

14-12-2023

De sportcommissie organiseerde op 5 november jl. een ruiterbijeenkomst op de prachtige locatie van de Gelderlandfabriek. Doel van deze bijeenkomst was om over een aantal onderwerpen, ondergebracht binnen 4 overkoepelende thema’s, in gesprek te gaan met de leden. Deze thema’s waren: de selectieprocedure, kadervorming, het NK en een aantal overige onderwerpen waaronder de jeugd en paardenwelzijn.

Tijdens de bijeenkomst heeft de sportcommissie veel input gekregen, iets waar we heel blij mee zijn. We willen namelijk graag weten wat er leeft onder de ruiters. De sportcommissie wil dan ook alle aanwezigen bedanken voor hun aanwezigheid, ondanks de (soms behoorlijk lange) reis die men hiervoor heeft moeten maken. Het was fijn om te merken dat jullie bereid waren om met de sportcommissie én met elkaar in gesprek te gaan.

Tijdens de ruiterbijeenkomst waren 30 mensen aanwezig, die allen op enigerlei wijze betrokken zijn bij de sport. Het was een gevarieerde groep, van nog beginnend IJslanderruiter tot ervaren WK ruiters.
Kortom, het was een mooi gemengd gezelschap.

Het hele verslag van de ruiterbijeenkomst, inclusief de uitslag van de besproken vraagstukken, LEES JE HIER.

Namens de sportcommissie,
Arjen Heerema, sportcommissaris
Eva Drommel, secretaris van de sportcommissie