Verslag Klankbordbijeenkomst en lezing Karin Hendriks 11 mei j.l.

06-07-2023
Verslag Klankbordbijeenkomst en lezing Karin Hendriks 11 mei j.l.

Op 11 mei vond de jaarlijkse klankbordbijeenkomst Fokkerij plaats, met aansluitend een lezing van Karin Hendriks over “Drachtigheid en de moeilijke merrie”. Graag delen we een kort verslag van deze mooie avond!

Tijdens de klankbordbijeenkomst hebben de stamboeksecretaris en fokkerij commissie verantwoording afgelegd over het beleid en was er ruimte voor inspraak en discussie over alle fokkerij-gerelateerde zaken. Het was een interactieve en leuke avond waarin we onder andere hebben gesproken over;

  • Het beleidsplan 2023-2025
  • Terugblik klankbordbijeenkomst 2022 en uitkomsten
  • Uitgevoerd beleid 2022-2023
  • Voorgenomen beleid 2023-2024
  • Wijziging uitvoeringsreglement spermacontrole & implicaties voor gesprek merrie- en hengstenhouder
  • Het tekort aan begrazingen

Na de klankbordbijeenkomst volgde de lezing van Karin Hendriks. Zij besteedde aandacht aan het tot stand komen van een succesvolle dracht in de breedste zin en welke zaken daarbij een rol (kunnen) spelen. Haar ruime kennis en ervaring in dit werkveld was duidelijk merkbaar en werd door de aanwezigen als zeer interessant ervaren. Ben je benieuwd naar de slides van haar presentatie? Deze kun je HIER inzien.