Vacature communicatie

30-05-2022
Vacature communicatie

Functienaam

Communicatie functionaris NSIJP

Taken van de functionaris:

Het zorgdragen voor het behalen van de doelstelling van de vereniging door middel van:

  • Verzorgen van interne en externe communicatie namens het bestuur van het NSIJP;
  • Informeren leden van de vereniging over nieuws, genomen besluiten en voortgang binnen de vereniging;
  • Informeren externe partijen over nieuws uit de vereniging;
  • Vertalen van genomen bestuursbesluiten in heldere bewoording voor publicatie naar verschillende doelgroepen via directe communicatie en publicatie via de verschillende kanalen van de vereniging;
  • Het aansturen van andere vrijwilligers betrokken bij de verschillende communicatie kanalen en organen.

Bevoegdheden
Bevoegdheden zoals omschreven in het verenigingsstatuut.

Contacten

* Intern: alle verenigingsorganen
* Extern: leden, belangstellenden, belanghebbenden.

Functie-eisen

  • *  Goede schrijfstijl en vermogen boodschappen helder over te brengen naar verschillende doelgroepen;
  • *  Vermogen afstand te kunnen nemen;
  • *  Onpartijdig;
  • *  Goed overzicht eigen werkzaamheden en snel en zorgvuldig kunnen werken;
  • *  Goede contactuele eigenschappen;

 

Benodigde tijd

Gemiddeld 3 a 4 uur per week.


Voor vragen kun je bellen met Henk van der Velde(voorzitter) 06-12075531. Reacties kun je sturen naar bestuur@NSIJP.nl