Update van de vaccinatieregels

15-05-2024

Het NSIJP volgt de vaccinatieregels van de FEIF en de FEIF volgt de regels van de FEI.

De FEI heeft 2 wijzigingen aangebracht in de regels, die dus ook voor ons van belang zijn. Dit betreft de periode waarbinnen de basisvaccinaties en de eerste booster gegeven moeten worden:

  1. De periode waarbinnen de eerste 2 basisvaccinaties gegeven moeten worden is korter geworden: van 90 dagen naar 60 dagen
  2. De derde basisvaccinatie moet nu binnen 6 maanden 21 dagen gezet worden, dat was voorheen 7 maanden.

Dit geldt voor alle paarden die in 2024 voor het eerst een basisvaccinatie  krijgen én voor alle paarden die ooit een vaccinatie hebben gemist of te laat waren en daarom opnieuw moeten beginnen met hun basisvaccinaties.

Let op: als een paard alleen de eerste twee basisvaccinaties heeft gehad en de eerste booster voor 2024 gepland stond, dan moet deze derde basisvaccinatie volgens de 2024 regels gegeven worden en dus binnen 6 maanden en 21 dagen na basisvaccinatie 2.

Uitgebreidere informatie is eventueel hier te vinden:

FEI-website: https://inside.fei.org/fei/your-role/veterinarians/biosecurity-movements/vaccinations

NSIJP-website: https://www.nsijp.nl/media/3864/20240502-informatie-vaccinatieregels-nsijp-miv-2024.pdf