Uitstel PK (Prestatie Klasse) regeling wedstrijden 2020

02-07-2020
Uitstel PK (Prestatie Klasse) regeling wedstrijden 2020

Het is een bijzonder jaar, 2020. Sinds half maart waren er geen wedstrijden of andere activiteiten mogelijk.
Per 1 juli mogen er, onder strikte regels, weer wedstrijden georganiseerd worden. Wat er georganiseerd mag worden en aan welke eisen er voldaan moet worden ligt bij de lokale overheid.
Maar, het is fijn dat er weer mogelijkheden komen!

Van een “normaal” wedstrijdseizoen is en zal echter geen sprake (kunnen) zijn. We hebben daarom besloten om de nieuwe regelingen die we voor de Prestatieklassen hadden aangekondigd, uit te stellen.
In deze situatie is het niet zeker dat iedereen voldoende gelijke kansen kan krijgen om deel te nemen aan wedstrijden en punten kan rijden om zich te verbeteren dan wel de huidige prestatieklassen te kunnen handhaven.

Grote veranderingen voeren we bij voorkeur niet in in een “WK-jaar”. We gaan er (zonder tegenbericht) van uit dat er volgend jaar wel een Wereld Kampioenschap verreden zal worden, en dan ligt volgend jaar het accent op de WK.

De nieuwe PKregeling zal dan ook ingaan na de WK van 2021. Tot dan toe blijft de oude PK regeling van kracht, met de oude indeling en drempels. In de nieuwe regeling is ook een nieuwe manier van berekenen van de hoogte van de drempels in de prestatieklassen opgenomen. Die berekeningswijze willen we wel handhaven en dat betekent dat we pas na de WK van 2021 de hoogte van de nieuwe drempels zullen kunnen berekenen. Wat de drempels worden weten we dus pas in het najaar van 2021.

Wat betekent dit?
Iedereen krijgt in feite een extra jaar van geldigheid: alle prestaties die dit jaar geldig waren, zijn dat ook volgend jaar. (hiermee bedoelen we dat je prestaties een jaar langer geldig blijven en je dus een jaar langer startgerechtigd blijft in je huidige klasse)
Alle prestaties die dit jaar worden behaald tellen wel mee, als de wedstrijd tenminste is goedgekeurd als wedstrijd waarop punten voor de prestatieklassen gehaald kunnen worden.

World Ranking:
Zondagmorgen ontvingen we van de FEIF het bericht dat er dit jaar geen World Ranking wedstrijden zullen zijn. De World Ranking blijft dit jaar “gesloten”. Dat betekent dat alle punten die in afgelopen jaren zijn gehaald een jaar langer meetellen.
2020 valt dus weg in alle tellingen.
De FEIF moet concluderen dat er teveel verschillen zijn in de verschillende FEIF landen tussen wat er mogelijk is in het organiseren van wedstrijden en het reizen tussen landen, zodat er geen sprake kan zijn van gelijke kansen voor iedereen.
En dat is voor een eerlijke World Ranking wel heel belangrijk.

De aanpassingen in de regels van de Feif blijven wel geldig en zullen ook in Nederland gebruikt gaan worden.
Deze zijn vanaf morgen te vinden op de NSIJP website onder documenten Sport Regels en Sport Informatie.

We wensen iedereen een gezond vervolg van 2020 en veel plezier en succes met (wedstrijd)rijden!

De sportcommissie.