Traject fokkerijcommissie

12-02-2019
Traject fokkerijcommissie

In de aanloop van het WK heeft de fokcie (NSIJP fokkerij commissie) besloten om vooral te investeren in onze eigen vereniging en in de toekomst. Daarom wil de fokcie aan leden een laagdrempelig en betaalbaar traject aanbieden. Het idee van de fokcie is om ruiter-voorbrengers, fokkers-eigenaren en paarden tot elkaar te brengen en kansen te bieden zich te tonen, te ontwikkelen en ervaring op te doen met als hoogtepunt een futurity of de officiële FEIF keuring onder het zadel in juni, en wie weet het WK in Berlijn. Daarom is de fokcie bezig met de organisatie van een cursus-achtig traject waaraan je als lid van onze vereniging kan deelnemen, om de kwaliteiten en mogelijkheden van je paard te helpen inschatten, tips te krijgen over training, zelf voorstellen en rijden, of je paard te laten voorrijden. De fokcie gaat voor inzet van onze eigen NSIJP-leden-talenten. Tom Buijtelaar en Henk Peterse zijn beschikbaar als ervaren fokkerij juryleden. Fokcie lid Johanna Schulz (afgestudeerd aan Hólar en ruime ervaring met het trainen van keuringspaarden op IJsland) heeft al toegezegd als vrijwilliger beschikbaar te zijn voor het voorrijden van cursus-paarden, ook op de keuring in Juni (en het WK) als dat zo uitkomt. Wie weet volgen er meer talenten die hun diensten willen aanbieden (heb je belangstelling laat het weten via fokkerij@nsijp.nl).

De fokcie gaat er verder mee aan de slag. We hopen snel met meer informatie te kunnen komen, houdt de website en facebook pagina in de gaten! De fokcie zet in op een voor ieder haalbaar traject richting de keuring in juni en waar mogelijk het WK in Berlijn. Met zoveel mogelijk inzet van eigen leden.

Samen maken we de vereniging!