Toelating begrazing Markiezaat

23-10-2023
Toelating begrazing Markiezaat

In begrazingsgebied Het Markiezaat worden elk jaar jonge hengsten in- en uitgeschaard. Ter verduidelijking van het toelatingsbeleid delen we hierbij de voorwaarden:

  • Het begrazingsgebied is er voor leden van het NSIJP en paarden die Nederlands gefokt zijn (NL levensnummer).
  • Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plekken, dan krijgen nakomelingen van door het NSIJP goedgekeurde dekhengsten voorrang. Deze goedkeuring moet geldig zijn op het moment van dekken.
  • Als er vervolgens nog altijd meer geselecteerde veulens op de lijst staan dan dat er beschikbare plekken zijn, wordt er geloot.
  • Als er na de eerste selectie juist minder geselecteerde veulens op de lijst staan dan dat er beschikbare plekken zijn, dan wordt er onder de veulens zonder goedgekeurd vaderdier geloot.
  • Met dit beleid proberen we recht te doen aan onze ambitie om het fokken met goedgekeurde dekhengsten te stimuleren en toch zoveel mogelijk leden toe te laten tot de begrazing.
  • De beheerder heeft ter ondersteuning bij het beheren het gebied de ruimte om maximaal 3 veulens aan te wijzen.
  • De sluitingsdatum voor aanmelding is 1 september. Waar mogelijk zullen we aanmeldingen na die tijd nog verwerken.
  • Bij onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur.