Selectieprocedure MEM 2024

16-01-2024
Selectieprocedure MEM 2024

Graag brengen we jullie op de hoogte van de selectieprocedure voor MEM 2024

Aanmelden

Men kan zich aanmelden van 1 april 2024 tot en met 15 mei 2024.[1] Aan de aanmelding zijn per combinatie administratiekosten van 10,- euro verbonden. Er kan geen recht tot uitzending worden afgeleid uit de aanmelding. Deze strekt er enkel toe om interesse in deelname publiekelijk kenbaar te maken.

Deelnemers

Nederland kan naar de MEM 40 combinaties uitzenden. Eén combinatie is een ruiter met paard. Een ruiter mag zich met maximaal 3 paarden aanmelden, dat wil zeggen 3 combinaties.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om reservepaarden, dus reservecombinaties, aan te melden.

Als blijkt dat de 40 deelnemende combinaties niet zullen worden gehaald wanneer één ruiter maximaal 3 combinaties mag vormen, dan is het mogelijk om het toegestane aantal van 3 combinaties aan te vullen met maximaal 2 reservecombinaties per ruiter. In dat geval zou één ruiter met maximaal 5 paarden kunnen starten, dus als 5 combinaties. Het doel is om zo het totaal aantal beschikbare plaatsen op te vullen met de best scorende combinaties. Noodzakelijk is daarom wel dat alle uit te zenden combinaties aan de minimumeisen voldoen (zie hieronder).

Selectiemethode

Er is voor gekozen om per uitgeschreven proef twee volwassenen en 1 jeugdruiter uit te zenden. Dit levert 36 vaste combinaties op. De (in beginsel 4) overige plaatsen zullen worden opgevuld door het selecteren van de (4) overige deelnemers met het hoogste percentage. Wanneer blijkt dat per proef geen 2 volwassenen en 1 jeugdruiter geselecteerd kunnen worden, zal telkens de niet opgevulde plek voor die proef komen te vervallen en zal deze worden toegewezen aan de deelnemer met het hoogste score percentage in willekeurig welke andere proef.

Alle scores tellen mee die zijn behaald vanaf het NK 2023 tot en met het NK 2024. De scores mogen worden behaald op alle kwalificatiewedstrijden, inclusief wedstrijden in het buitenland. Let op: dit is een belangrijke wijziging ten opzichte van het verleden waarbij enkel resultaten behaald op WR-wedstrijden meetelden.

De selectie wordt gemaakt aan de hand van het gewogen gemiddelde van 2 scores per proef. Deelnemers moeten dus ook minimaal twee wedstrijden zijn gestart en daarin een geldig resultaat hebben behaald. Dit is inclusief het NK. Het NK 2024 is de laatste wedstrijd die kan meetellen voor de selectie.

Ruiters dienen zelf hun scores en wedstrijden op te geven. Dit moet uiterlijk één week voor het NK zijn ingevuld op een nog te publiceren formulier, waarschijnlijk een digitaal Excel bestand dat voor iedereen toegankelijk is (incl. een logboek). Ruiters die zich hebben aangemeld zullen hierover nog nader worden geïnformeerd.

Te behalen minimum scores

Telgangonderdelen

Voor de telgangonderdelen is gekozen voor een minimumscore van 5,8. Omgerekend komt dit neer op de volgende scores per proef:

P1 = 25,25 sec. (=5,8)

P2 = 8,81 sec. (=5,8)

P3 = 16,2 sec. (=5,8)

PP1 = 5,8 (punten)

Het percentage voor de telgangonderdelen zal worden berekend op basis van de omgerekende score, dus niet op de tijd.

Baanproeven

Voor de B-proeven geldt een minimumscore van een 5,8 per proef.

Voor de A-proeven geldt voor volwassenen en jeugdruiters dat zij startgerechtigd zijn volgens de normering door de MEM mits de volgende score minimaal éénmaal is behaald gedurende dit of het voorgaande seizoen:

T1 en T2 = 6,5 voor volwassenen; 6.0 voor de jeugd

V1 = 6,3 voor volwassenen; 5,8 voor de jeugd.

F1 = 6,1 voor volwassenen; 5,5 voor de jeugd.

Indien deze scores NIET worden behaald in een proef, kan Nederland (d.w.z. de sportcommissie) besluiten om per soloproef maximaal 2 combinaties aan te wijzen. Dit zullen de combinaties zijn met de relatief hoogste score voor die proef. Iedereen die niet aan deze normen voldoet, kan wel starten in de B-sportproeven.

Presentatie equipe

De equipe voor de MEM wordt gepresenteerd tijdens het NK 2024. Ruiters moeten om geselecteerd te worden aanwezig zijn tijdens de NK voor de presentatie. Het is niet verplicht om de NK ook mee te rijden.

Representatie MEM

Arjen Heerema zal als teamleider betrokken zijn. Deelnemers moeten starten met oranje jasje. Er wordt sponsorkleding beschikbaar gesteld met logo; het wordt van de deelnemers verwacht dat zij deze kleding ook dragen.

[1] Het kan worden toegestaan aan een combinatie om zich na 15 mei 2024 aan te melden voor de MEM wanneer de omstandigheden hier aanleiding toe geven. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan een combinatie die voor het eerst is gestart na 15 mei en vervolgens één of meerdere zeer goede resultaten heeft behaald.