Proefproject NSIJP kleding

07-06-2024
Proefproject NSIJP kleding

Bij het bestuur zijn er met enige regelmaat verzoeken gekomen voor NSIJP ruiterkleding. Bij de regionale rijverenigingen is dat al zeer gebruikelijk. Voordat het bestuur daar beslissingen in wil nemen wil zij meer informatie weten over de wensen van onze leden. Dat willen we doen via een proef in de markt. Er zijn drie redenen waarom wij die proef door Atorka willen laten uitvoeren:

  • Atorka had zelf al eerder bij het NSIJP gevraagd om specifieke ruiterkleding voor NSIJP leden te mogen aanbieden
  • De tevredenheid van de ruiters over de equipekleding bij het WK2023 geselecteerd door Atorka
  • De hulp die Atorka heeft geboden aan de organisatie van de succesvolle loterij voor de equipe van het WK2023

Over het onderzoek en de proefperiode zijn een aantal afspraken gemaakt die voor beide partijen voordelen bieden. Zo ontvangt het NSIJP voor ieder verkocht item een vaste vergoeding welke ten goede komt van de leden.. Op verzoek van het bestuur van het NSIJP zal Atorka een assortiment kleding aanbieden dat recht doet aan de diversiteit binnen het stamboek. Concreet betekent dit dat er kledingstukken in diverse prijsklassen zullen komen. Omdat het hier om een proef gaat zal de kleding niet mogen worden verkocht als zijnde NSIJP ruiterkleding of de suggestie wekken dat het NSIJP bestuur daar op enigerlei wijze verantwoordelijkheid in draagt. Alle keuzes zijn de verantwoordelijkheid van Atorka en het NSIJP speelt daarin geen rol. De proefperiode loopt van 1 juni tot en met 31 december 2024 of eindigt zodra het vijftigste stuk is verkocht. Alle informatie met betrekking tot het assortiment, de prijzen en de gedetailleerde verkoopresultaten worden aan het NSIJP gerapporteerd.

Mocht besloten worden om definitief NSIJP ruiterkleding te laten ontwikkelen dan zal er een petit comité gevormd worden die zich zal bezighouden met de volgende onderwerpen:

  • De assortimentskeuze
  • Het distributiekanaal; NSIJP zelf? Eén of meerdere aanbieders? Welke aanbieders?
  • Onder welke condities dit zal gebeuren

Daarna zal het bestuur overwegen een integraal plan te presenteren aan de ledenraad.