Paarden registratie per 21 april!

21-04-2021

I&R regeling wat te doen

Beste leden,

Zoals velen van jullie al op de NSIJP-site, op Facebook of elders hebben kunnen lezen, wordt per 21 april 2021 de nieuwe regelgeving voor identificatie en registratie (I&R) van paardachtigen van kracht. Dit is een Europese verplichting die geldt voor paarden die zowel hobbymatig als professioneel worden gehouden.

De regeling is ingevoerd om bij dierziektes met gevaar voor de volksgezondheid snel actie te kunnen ondernemen. De regeling lijkt toegespitst op paarden voor de voedselconsumptie, maar zou ook kunnen helpen om dierenwelzijn te dienen: als je ergens een weiland met verwaarloosde paarden ziet, zou je vanaf nu de verantwoordelijke daarvoor kunnen achterhalen.

Er zitten nog veel onduidelijkheden in de wetgeving, nog afgezien van nut en handhaafbaarheid. Het NSIJP reageert op de verschillende consultatierondes en gaat ervan uit dat het laatste woord hierover nog niet is gezegd.

Toch roepen wij alle leden op hun paarden al wel te melden bij de databank van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Hieronder een uitleg, aan het eind van dit bericht een aantal relevante links met meer informatie.

Registreren en aanmelden

  1. RVO maakt onderscheid tussen eigenaar en locatiehouder. De locatie is de plaats waar het paard staat; de locatiehouder is degene die deze plaats in eigendom heeft of huurt. Huur je met elkaar een locatie, wijs dan één iemand aan als locatiehouder.
  2. De locatiehouder registreert locatie en paarden, al blijft de eigenaar verantwoordelijk voor het laatste. De eigenaar moet dus navragen of registratie in de RVO databank inderdaad is gebeurd. Je kan het ook zelf nagaan, bijvoorbeeld met de I&R app van RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/app-ir-dieren.
  3. De locatie moet beschikken over een Uniek BedrijfsNummer (UBN). Bedrijven, en bijvoorbeeld schapenhouders, zullen zo’n UBN al hebben en kunnen de paardenregistratie koppelen aan de bestaande UBN. Hobby-houders kunnen een UBN aanvragen bij RVO door in te loggen met hun DigiD.

Mocht jouw locatie geen adres hebben, dan kan je die aanmelden met de coördinaten van het perceel en/of een omschrijving van de aanrijroute. Het is ook mogelijk je huisadres op te geven en de percelen aan te melden als ‘huisperceel’, ook als die niet aan je huisadres grenzen.

  1. Vervolgens meld je de paarden aan. Dat kan je het beste eerst proberen met het chipnummer. Dit vind je in het paspoort van het paard, maar bijvoorbeeld ook op WorldFengur, waartoe alle leden toegang hebben. Log in, en kies ‘PADDOCK’. Onder de tab ‘mijn paarden’ zie je alle paarden die op jouw naam zijn ingeschreven, inclusief hun chipnummers. Als je die chipnummers kopieert en in de RVO applicatie plakt heb je het minste kans op fouten. De nummers van de paarden van andere eigenaren die op jouw locatie staan vind je via PAARD, zoeken.

Mocht het chipnummer niet werken, dan kan je ook het levensnummer (Unique Equine Life Number UELN) proberen. Ook dat nummer vind je in WorldFengur. Daarvoor moet je op het FEIF-nummer van het paard klikken. De eerste drie cijfers van de UELN vormen de landcode (528 voor Nederland), de volgende drie zijn van de paspoort uitgevende instantie (011 voor NSIJP); de overige cijfers komen overeen met het laatste deel van het FEIF-nummer.

De chipnummers zijn al door het NSIJP doorgegeven aan RVO en zitten dus al in de databank. Als bij de gegevens van de paarden een naam wordt weergegeven is dat de naam van degene die het paspoort van het paard heeft aangevraagd. Dat is vaak de fokker, of degene die het paard in Nederland geïmporteerd heeft.

RVO kan niet omgaan met IJslandse letters. Die worden gewoon weggelaten. Zelfs de á kan het systeem niet aan!

Kan je het paard niet vinden op chipnummer of levensnummer in de RVO databank en staat het wel ingeschreven bij het NSIJP? Stuur een mail naar info@nsijp.nl met hierin naam, levensnummer (FEIF-ID) en chipnummer van je paard met de melding dat je het niet kunt vinden in de RVO databank. Het NSIJP-kantoor kan dan nakijken of het paard in de RVO databank geregistreerd is.

Is je paard (nog) niet ingeschreven bij het NSIJP, stuur dan een mail naar info@nsijp.nl met hierin naam, levensnummer (of FEIF-ID) en chipnummer van het paard. Zij kunnen je verdere informatie geven over inschrijving bij NSIJP.

Wijzigen

  • Een nieuw paard dat op jouw locatie komt, en waarbij jouw locatie de gewoonlijke verblijfplaats wordt moet binnen 7 dagen na aankomst gemeld worden.
  • Verhuist het paard naar een andere locatie dan geldt ook de 7 dagen om te melden. Wei mag een paard tijdelijk maximaal 30 dagen elders verblijven; voor training, fokkerij of wedstrijden geldt zelfs een termijn van 90 dagen. Dit vermeld je dan in je eigen lokale administratie (zie hieronder). Als een paard langer dan 30 dagen niet meer op de locatie gehouden wordt, meldt de locatiehouder het paard af in de databank. Je kunt dan opgeven waar het heen gaat, maar als je dat niet weet zeg je gewoon “onbekend”.
  • Een paard dat is overleden moet binnen 7 kalenderdagen na overlijden worden afgemeld.

Lokale administratie

Als een paard langer dan 24 uur (en korter dan 30 dagen) niet op de locatie is, moet dit bijgehouden worden in een lokale administratie. De vorm daarvan is niet voorgeschreven: het mag in een schriftje, maar ook digitaal. Dit moet binnen 3 dagen gebeuren

Deze administratie moet minimaal 3 jaar na de laatste wijziging bewaard blijven.

En dan nog dit…

Het paspoort moet altijd bij het paard zijn, hoewel dat voor een buitenrit niet nodig is. Maar bij vervoer moet het paspoort aanwezig zijn, dus ga je met de trailer naar een buitenrit dan moet je het paspoort op de parkeerplaats kunnen tonen. Officieel moet het paspoort bij de locatiehouder bewaard worden en niet bij de eigenaar thuis.

De tarieven voor de UBN, de paarden en de eventuele wijzigingen zijn nog niet bekend. Ook is niet bekend wie allemaal inzage in deze databank kunnen krijgen en wat daarvan de consequenties zijn.

Belangrijke links

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32019R2035

NSIJP:https://www.nsijp.nl

RVO: www.rvo.nl, of: https://mijn.rvo.nl
Voor het aanmelden van locatie en paarden

Sectorraad paarden: https://sectorraadpaarden.nl/themas/identificatie-registratie/
Geeft veel duidelijke informatie over de regeling

WorldFengur: https://www.worldfengur.com/
Internationale database van IJslandse paarden, waarin ook het levensnummer en chipnummer zijn opgenomen.

Wel lid van het NSIJP en geen toegang tot (de zoekfunctie van) WorldFengur? Stuur een mailtje aan het NSIJP-kantoor: info@nsijp.nl

Tot slot

Nog vragen? Onduidelijkheden? Vreemde dingen tegengekomen? Meld het bij het NSIJP-kantoor! info@nsijp.nl.