Opzetten sport kader

20-02-2024
Opzetten sport kader

Tijdens de ledenraad van november j.l. heeft Hans Stupers de resultaten van de evaluatie van de Nederlandse Equipe op het WK2023, die hij en Monique Cox in opdracht van het bestuur hadden opgesteld, gepresenteerd.

Naar aanleiding van de aanbevelingen uit dit evaluatierapport heeft bestuur besloten om een sportkader op te richten. Daarin zijn we extra gesteund door de uitkomsten van de ruiterbijeenkomst in november 2023. Daarin is ook de nadrukkelijk wens tot een structurele ondersteuning van sportruiters op weg naar een WK uitgesproken.

Het sportkader heeft ten doel om NSIJP ruiters optimaal voor te bereiden op het WK 2025 en de daarop volgende WK’s.  Onze hoop en verwachting is dat dit een positief effect zal hebben op de complete IJslander sport in Nederland. 

Arjen Heerema is door het bestuur gevraagd dit sportkader verder vorm te geven en zal daar  in april 2024 mee beginnen. Hij zal een team gaan vormen voor de begeleiding en zal vanuit het kader het plan, nadrukkelijk ook in samenspraak met de doelgroep, verder uitwerken en communiceren binnen de vereniging.

Arjen zal rechtstreeks rapporteren aan de sportcommissaris in het bestuur. Tevens  zal het kader door hem vertegenwoordigd worden binnen de sportcommissie.  Met deze nieuwe functie zal Arjen aftreden als bestuurslid en komt de positie van sportcommissaris  daarmee eind maart vacant.  In de eerstkomende ledenraadvergadering in maart 2024 hopen wij dat de ledenraad een nieuw bestuurslid zal kiezen als sportcommissaris. Als eerste kandidaat stelt het bestuur Rolf Dollevoet uit Rosmalen voor. Het bestuur heeft hem bereid gevonden zich kandidaat te stellen en het huidige bestuur steunt zijn kandidatuur van harte. Rolf stelt zich tijdens de eerst volgende ledenraadsvergadering graag aan de aanwezigen voor.

Uiteraard wordt de vacature binnenkort gepubliceerd zodat tegenkandidaten zich kunnen melden.

Wij wensen Arjen heel veel succes in zijn nieuwe job en hebben veel vertrouwen in onze sportruiters om samen met het begeleidingsteam Nederland nog meer als sportland binnen de FEIF te presenteren.

Voor vragen kun je terecht bij Henk van der Velde (06-12075531 of voorzitter@nsijp.nl)

Het bestuur