Oproep aanleg telgangbaan

26-06-2024
Oproep aanleg telgangbaan

Het bestuur van het NSIJP is door een grote groep telgangruiters gevraagd om de aanleg van meer telgangbanen in Nederland te faciliteren. De noodzaak daarvoor bleek ook in het afgelopen WK jaar, waar het zelfs niet mogelijk was om bij het Nederlandse kampioenschap baanproeven ook de telgangproeven te rijden. Dat is ook voor het bestuur een onwenselijke situatie. Wij steunen dit verzoek van de telgangruiters dan ook graag en hebben na diverse gesprekken met mogelijke wedstrijdlocaties besloten om middelen beschikbaar te stellen, die wedstrijdlocaties kunnen helpen om een telgangbaan aan te leggen.

Wat bieden wij aan wedstrijdlocaties die aan de eisen kunnen voldoen:
- Een eenmalige subsidie van € 2.500,-
- Een maximale af te lossen lening van € 12.000,-. Aflossing in vijf jaar. Rente 2%.
- Voor iedere WR telgangwedstrijd met een minimaal aantal vast te stellen deelnemers, een automatische aflossing van € 500,- op de lening.

Wie komt in aanmerking voor deze regeling:
- Aanvrager is lid van het NSIJP
- Aanvrager beschikt over of legt tegelijkertijd ook een WR goedgekeurde ovaalbaan aan
- Wedstrijdlocatie kent voldoende mogelijkheden voor het houden van een Nederlands Kampioenschap
- Wedstrijdlocatie is in eigendom van de wedstrijdorganisatie zelf, of heeft daar een onbetwiste langdurige relatie mee
- De wedstrijdorganisatie verplicht zich minimaal twee WR telgangwedstrijden (bij voorkeur in combinatie met ovaalbaanproeven) per jaar te organiseren.

Eisen waar de telgangbaan aan moet voldoen:
- Heeft alle specificaties zoals die door de FEIF worden voorgeschreven zoals:
            - Startboxen
            - Voldoende uitloop
            - Beschikking over of toegang tot gecertificeerde meetapparatuur
- Voldoende ongehinderde mogelijkheden voor publiek
- Trainingsmogelijkheden voor ruiters in overleg

Extra wens die bij voorkeur gerealiseerd kan worden:
- aparte looproute voor de ruiters vanaf het einde van de baan naar het startpunt

Van deze regeling kunnen maximaal twee locaties gebruik maken. Bij meerdere aanvragen zullen de afzonderlijke voor en nadelen afgewogen worden. Eén aspect daarbij is de regionale spreiding en ook de historie van de wedstrijdlocatie. Aangemelde locaties zullen ter plaatse worden beoordeeld. Het toekenningsbesluit is niet aanvechtbaar.

Partijen die interesse hebben dienen zich vóór 31 juli 2024 aan te melden via de mail bestuur@nsijp.nl. Het bestuur stelt er prijs op dat ook kandidaten zich melden, die met ons een open gesprek wensen over de financiële voorzieningen en voorwaarden. Het belang voor de wedstrijdsport is zo groot dat het bestuur geen initiatief onbeantwoord wenst te laten zolang daar mogelijkheden voor zijn. Je kunt hetzelfde mailadres gebruiken voor vragen of voor de aanvraag van een gesprek. Na aanmelding ontvang je het aanvraagformulier dat je volledig dient in te vullen en te onderbouwen met een motivatie, tekeningen, etc.

Afbeelding: De Telgangbaan van Stoeterij Breidablik tijdens het WK 2024, gemaakt door Henk & Patty.