NSIJP vanaf 1 januari 2023 gedeeltelijk Btw-plichtig

03-02-2023
NSIJP vanaf 1 januari 2023 gedeeltelijk Btw-plichtig

NSIJP vanaf 1 januari 2023 gedeeltelijk Btw-plichtig

Begin 2022 ontvingen we als NSIJP een bericht van de Belastingdienst. Er werd medegedeeld dat er een onderzoek zou worden ingesteld, omdat de vereniging mogelijk Btw-plichtig zou zijn.

Eind december 2022 hebben wij de conclusie ontvangen dat het NSIJP inderdaad gedeeltelijk Btw-plichtig is. De Btw-plicht geldt voor alle activiteiten die onder de stamboek administratie en de fokkerij vallen. De ingangsdatum hiervan is 1 januari 2023.

Wat is het gevolg?
Alle tarieven die genoemd staan in de tarievenlijst en die te maken hebben met de stamboek administratie en fokkerij, krijgen een opslag van 21% Btw. Het goede nieuws is dat we als gevolg van de Btw-plicht, voor de kosten die gelinkt zijn aan stamboek activiteiten en fokkerij ook btw terug kunnen gaan vorderen.

In de Ledenraad vergadering van november 2022 zijn sommige tarieven verhoogd met 10%. Het vaststellen van de tarievenlijst valt ook nu weer onder de bevoegdheid van de Ledenraad. De eerstvolgende vergadering is op 31 maart 2023 en daar kunnen we van gedachte wisselen hoe we omgaan met de Btw-plicht.

Als bestuur stellen wij voor om de eerder voorgestelde verhoging van 10% niet door te voeren, en de tarieven vanaf 1 januari 2023 alleen met 21% Btw te verhogen. Dit hanteren we voor nu, totdat de definitieve tarievenlijst op 31 maart 2023 wordt vastgesteld. Mocht daarna blijken dat leden te veel betaald hebben, dan wordt dit gecrediteerd. Op deze manier kan het stamboekkantoor het factureren doorzetten en kan ook de Btw-aangifte worden gedaan.

Hiermee denken we als bestuur een passende oplossing te bieden voor dit tijdelijke probleem.

Namens het bestuur,
Harm Akse, Penningmeester NSIJP.