Nieuws vanuit het NSIJP-bestuur

05-07-2023
Nieuws vanuit het NSIJP-bestuur

In de afgelopen drie weken hebben zich twee wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van het bestuur. Hiervan brengen we onze leden graag op de hoogte.

Annet van Doesburg heeft zich teruggetrokken als bestuurslid, zij was verantwoordelijk voor Communicatie. Deze taak zal tijdelijk worden overgenomen door onze voorzitter. Het bestuur zal de functie weer uitzetten voor de volgende ledenraadsvergadering. De uitvoering van het communicatieplan blijft in handen van Eefje van Griensven. Mocht je belangstelling hebben voor deze bestuursfunctie dan horen wij dat graag.

Arjen Heerema is door het bestuur aangesteld als Chef de Mission voor het WK 2023 in Oirschot. Daardoor komt zijn positie in het bestuur als sportcommissaris (tijdelijk) te vervallen. Wij hebben Marina van de Bunt bereid gevonden om deze taak tijdelijk over te nemen. Zij zal ad interim deze positie vervullen

Marina zal hiervoor de komende periode tijdelijk haar lidmaatschap van de ledenraad neerleggen. Op 14 augustus neemt Arjen zijn taak als sportcommissaris weer op zich. Als bestuur danken we Marina dat ze bereid is om deze taak op zich te nemen.

Namens bestuur NSIJP

Henk van der Velde
Voorzitter