Nieuws van de ledenraad

02-03-2021
Nieuws van de ledenraad

Tot 8 februari was de kandidaatstelling voor de Ledenraad geopend. Er hebben zich 8 kandidaten voor 11 vacatures gemeld. Dit betekent dat volgens het huishoudelijk reglement geen verkiezingen noodzakelijk zijn. Alle kandidaten worden lid van de Ledenraad.

De van 3 tot en met 10 maart geplande verkiezingen worden dan ook afgelast.

Het aantal is ook voldoende voor het minimumaantal van 35 Ledenraadsleden. Daarom worden, onvoorziene omstandigheden daargelaten, de eerstvolgende verkiezingen volgend jaar gehouden.