Nederland: FEIF Youth Country of the year 2018

03-02-2019
Nederland: FEIF Youth Country of the year 2018

Tijdens de FEIF conferentie in Berlijn heeft onze jonge jeugdcommissaris Stella Timmerman de award ‘FEIF Youth Country of the year 2018’ ontvangen. Stella ontving de prijs uit handen van Gundula Sharman, de director of Youth van de FEIF, de internationale federatie voor het IJslands paard waar het NSIJP bij aangesloten is. Deze prijs is een beloning voor de actieve inzet van onze jeugdcommissie, die inmiddels uit zes leden bestaat en die samen niet ouder zijn dan 150 jaar. Zo’n jonge samenstelling valt op.

In de loop van 2018 heeft de commissie veel nieuwe leden gekregen. De ervaren leden van de commissie hebben in de afgelopen jaren een mooie basis gelegd en hebben afgelopen najaar op harmonieuze wijze de taken overgedragen aan de ‘nieuwe garde’. Die werkt nu met veel enthousiasme aan een uitgebreid programma voor jeugdleden in alle leeftijden met speciale aandacht voor jongens (je kan je nog opgeven voor het mannenweekend 😊). Deelnemers krijgen de kans om hun kennis en inzichten te verdiepen doordat activiteiten rond thema’s zijn opgebouwd, de samenwerking met sport en educatie ondersteunt deze aanpak.  

Petje af voor Stella en haar team: DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST, in Nederland kunnen we daarvan op aan!!