Klankbordbijeenkomst Fokkerij & Lezing op 11 mei in Klarenbeek

30-03-2023
Klankbordbijeenkomst Fokkerij & Lezing op 11 mei in Klarenbeek

Op 11 mei vindt de jaarlijkse klankbordbijeenkomst van het NSIJP plaats in Klarenbeek.

Bram van Steen (voorzitter fokcie) en Thomas Gregoire (stamboeksecretaris) geven een korte update van de voortgang van de fokcie en het beleidsplan. Ze kijken kort terug op de activiteiten van 2022 en natuurlijk vooruit naar de activiteiten in 2023. Graag gaan ze hiernavolgend in gesprek met jullie als leden, over alles wat speelt op gebied van fokkerij. Er is voldoende ruimte voor inbreng, discussie of vragen.

Dit jaar combineren we de klankbordbijeenkomst met een interessante lezing van Karin Hendriks over "Drachtigheid en de moeilijke merrie". Deze lezing zal een aantal aspecten van de voortplanting behandelen, aan de hand van het thema “de moeilijke merrie”. Hierin zullen onder andere de voor- en nadelen van de verschillende manieren van dekken en embryotransplantatie aan bod komen. 

Datum: 11 mei 2023

Locatie: Bee in the garden, Woudweg 106, 7381BB Klarenbeek

Programma

18:30 inloop
19:00 start klankbordbijeenkomst
19:45 korte pauze/uitloop klankbordbijeenkomst
20:00 lezing Karin Hendriks
22:00 uiterlijk einde

Het is een openbare bijeenkomst en iedereen is welkom, maar het is fijn wanneer je je even aanmeldt via onderstaand formulier: